Liczba odwiedzin: 2933
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7129

Ioannes DANTISCUS do Leonard NIEDERHOFF
Löbau (Lubawa), 1533-03-10

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 446: Litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae, quibus dignata est proximis meis litteris respondere, ex Lubovia X huius datas, recepi
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu