Liczba odwiedzin: 12100
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7135

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Brussels, 1531-10-02

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 706: Habuimus litteras Strenuitatis Tuae datas ex Bruxellis secunda mensis Octobris
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu