Liczba odwiedzin: 2942
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7138

Ioannes DANTISCUS do Mauritius FERBER
1533-07-13

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 3570: Accepi litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae 13 huius datas
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu