Liczba odwiedzin: 12422
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7146

Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS
1538-10-21 — 1538-10-28
            odebrano 1538-10-25 — 1538-10-28
List zaginiony, mentioned in IDL 1954: Pridie abiit hinc venerabilis dominus Alexander Sculteti, qui mihi vestras reddidit
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu