Liczba odwiedzin: 3201
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7149

Ioannes DANTISCUS do Jan ZAMBOCKI
Madrid, 1524-12-17
            odebrano Cracow, 1525-03-13
List zaginiony, mentioned in IDL 237: Litterae tuae Madri[llis], nescio quibus (neque enim in catalogo nostro uspiam sunt), 17 die X-bris datae, redditae mihi sunt Craccoviae ab aegritudine decumbenti III Idus Martii. Eas attulit doctor Borg...
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu