Liczba odwiedzin: 13121
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7164

Ioannes DANTISCUS do Paweł PŁOTOWSKI?
shortly before 1538-03-20

List zaginiony, mentioned in IDL 4565: Ceterum argentum et pecuniam quantum Dominatio Vestra Reverendissima domino electo Culmensi per me consignari voluit, fideliter reddidi. Similiter et litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae venerabili domino praeposito, ubi una cum eo Melsaci praeter spem ad vesperam eius diei, qua istinc discesseram, convenissem.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu