Liczba odwiedzin: 21867
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7166

Ioannes DANTISCUS do Felix REICH
shortly before 1538-03-24
            odebrano 1538-03-21 — 1538-03-22
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 4567: Litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae plenas paternae in me benevolentiae nudius tertius accepi.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu