Liczba odwiedzin: 7796
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7169

Ioannes DANTISCUS do Thomas of Bydgoszcz
shortly before 1538-04-04

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 3639: Litteras Reverendissimae Paternitatis Dominationis Vestrae per dominum Nicolaum Plutowszky allatas cum debito honore suscepi.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu