Liczba odwiedzin: 14537
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7176

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
ca. 1538-04-30

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1858: <i>Quid geratur in Anglia, in quem virum rex evaserit, quae regni facies, plane ex litteris Paternitatis Vestrae cognovimus, nec est amplius, quod percontetur neque de ea re magis cogitabimus.</i>; probably dispatched together with IDL 6496
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu