Liczba odwiedzin: 10947
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7178

Ioannes DANTISCUS do Samuel MACIEJOWSKI
ca. 1538-04-30

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 3659: <i>Ago ingentes gratias Dominationi Vestrae Reverendissimae, quod me suis litteris de meliori valetudine fecerit certiorem.</i>; probably dispatched together with IDL 6496
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu