Liczba odwiedzin: 8970
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7180

Ioannes DANTISCUS do Janusz LATALSKI
before 1538-05-30

List zaginiony, mentioned in IDL 3663: <i>Acceptis litteris per cubicularium Vestrae Reverendissimae Dominationis ad me missis intellexi Reverendissimam Dominationem Vestram velle fieri excusatum, quia Posnaniae pro tempore superioribus litteris suis mihi declarato constitui non possit.</i>
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu