Liczba odwiedzin: 9182
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7187

Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Cracow, ca. 1539-03-18
            odebrano 1539-03-28
List zaginiony, mentioned in IDL 2125: Heri reversus Cracovia nuntius meus attulit ad Reverendissimam Dominationem Vestram litteras regiarum maiestatum et aliorum, quas per eundem nunc mitto; and in IDL 2128: Reginalis maiestas non desistit ad fidem servandam et ad honorem dignitatemque regiam non labefactandam me cohortari, quod similiter eo ducit originem
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu