Liczba odwiedzin: 9488
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7189

Ioannes DANTISCUS do Samuel MACIEJOWSKI
1538, second half of July

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1894: Primum accessi generosum dominum Achacium Czeme reddens illi litterulas, quas ad illum Reverendissima Amplitudo Tua dedit, qui quidem Reverendissimae Amplitudini Tuae per hunc nuntium respondisset, modo certi quid habuisset, sic enim per me admonitus, num rescribere vellet, respondit, deinde reverendum dominum Samuelem Macziewsky, cui e serenissimae regiae maiestatis conclavi exeunti litteras, quae ad serenissimam regiam maiestatem et ad ipsum a Reverendissima{e} Ampl(itudine) Tua{e} scriptae erant, tradidi, qui perlectis primum alteras serenissimae regiae maiestati reversus alteras etiamnum detulit.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu