Liczba odwiedzin: 10825
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7193

Ioannes DANTISCUS do Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS)
ca. 1538-08-14
            odebrano 1538-09-09
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1915: <i>Hesterno die accepi litteras Vestrae Reverendissimae Dominationis Cracovi[a] mihi allatas.</i>; IDL 5639 and IDL 1908 reply for letters sent by Dantiscus towards Cracow, dated 1538, August 14
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu