Liczba odwiedzin: 8524
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7229

Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI), Achatius von ZEHMEN (CEMA), Jerzy KONOPACKI (von KONOPAT) jr, Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI), Ludwig von MORTANGEN (MORTĘSKI) & Mikołaj DZIAŁYŃSKI (von DZIALIN)
shortly before 1539-06-12

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 5677: Misi mihi allatas litteras a Reverendissima Dominatione Vestra ad reliquos palatinos et castellanos.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu