Liczba odwiedzin: 10055
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7238

Ioannes DANTISCUS do Antonio PUCCI
before 1539-08, perhaps ca. 1539-04-21
            odebrano Rome, 1539-08
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 2228: Litteras Reverendissimae Paternitatis Vestrae reverendissimo cardinali Santcorum Quattuor directas diligenter, dum nuper in Augusto a pontifice vocatus Urbem venisset, praesentavi iuncta commendatione accurata et diligenti. Qui litteris lectis excusationem, quoad tempus expeditionis ecclesiae Culmensis, humanissime suscepit ac omnem operam in negotiis Reverendissimae Paternitatis Vestrae pollicebatur.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu