Liczba odwiedzin: 12151
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7269

Ioannes DANTISCUS do Georg HEGEL
Löbau (Lubawa), 1538-02-04

List zaginiony, mentioned in IDL 3778: Vor etlichtagen ward mir ain brieff von e f g des datum 4 febrer in Lobaw folgt hernach antwurt
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu