Liczba odwiedzin: 25134
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #727

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
Chambéry, 1531-12-16
            odebrano Brussels, [1531]-12-30

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 3, k. 61-62
2kopia język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 2, Nr 23
3kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 99-102

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 452
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 252

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 183, s. 119-120 (angielski regest)
2BENNINGHOVEN Nr 23, s. 17-18 (niemiecki regest)
3CEID 2/2 (Letter No. 39) s. 174-180 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu