Liczba odwiedzin: 12457
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7274

Ioannes DANTISCUS do Georg HEGEL
1539-03-04

List zaginiony, mentioned in IDL 5957: <i>mir ist vor datum e f g brieff wordnn dd. 4 marcii</i>
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu