Liczba odwiedzin: 22520
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7291

Ioannes DANTISCUS do Anton FUGGER
Thorn (Toruń), 1543-04-18

List zaginiony, mentioned in IDL 2646: <i>E(uer) F(urstlichen) G(naden) schreiben des datum Thorn den XVIII Aprillis hab ich empfangen</i>
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu