Liczba odwiedzin: 14857
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #755

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
Brussels, 1532-02-21
            odebrano Antwerp, 1532-02-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 3, k. 66 + f. [1] missed in numbering after f. 66

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 34
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 255

Publikacje:
1AT 14 Nr 93, s. 154-156 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 196, s. 131 (angielski regest)
3CEID 2/2 (Letter No. 41) s. 188-193 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu