Liczba odwiedzin: 25159
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #78

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
[Bruges], [1531, the second half of April or the beginning of May]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 61
2ekscerpt język: łacina, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 352

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 615

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 122, s. 77 (in extenso)
2CEID 2/2 (Letter No. 28) s. 145-146 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu