Liczba odwiedzin: 16131
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #780

Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1532-04-28
            odebrano Regensburg, 1532-06-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 243, s. 221-222

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 58

Publikacje:
1AT 14 Nr 207, s. 323 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu