Liczba odwiedzin: 11980
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #792

Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1532-05-28


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 229-232
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 47 (TN), Nr 124, s. 439-440
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 77, s. 215-216
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 606

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 73

Publikacje:
1AT 14 Nr 248, s. 397-399 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 217, s. 147 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu