Liczba odwiedzin: 1915
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #809

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Regensburg, 1532-07-07


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 247, s. 132-133
2ekscerpt, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, B 2, K. 356
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 482

Publikacje:
1AT 14 Nr 323, s. 504-506 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 227, s. 150 (angielski regest)
3EFE 35 Nr 312, s. 58 (wzmianka; wzmianka)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu