Liczba odwiedzin: 6147
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #81

Claude DODIEU de Vély do Ioannes DANTISCUS
[Barcelona?], [1535-04-03 — 1535-05-29?]
            odebrano [1535]-07-18

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D. 6, k. 139
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1546, k. 56
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 383

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 608

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 299, s. 408 (wzmianka)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu