Liczba odwiedzin: 4559
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #819

Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS
Vienna, 1532-08-22
            odebrano 1532-09-02

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 89-90
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 15
3kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 8, k. 6r-v
4kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 7, k. 18v-20v
5ekscerpt język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 24r-25v
6ekscerpt język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 76-78
7ekscerpt język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 8v-9r
8ekscerpt język: łacina, XVIII w., BCz, 48 (TN), Nr 44, s. 109-110
9regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 64

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 126

Publikacje:
1AT 14 Nr 401, s. 600-601 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 233, s. 156 (angielski regest)
3CEID 2/1 Nr 25, s. 133-137 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu