Liczba odwiedzin: 14093
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #835

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Althausen (Starogród), 1532-09-24


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 351v-352r
2kopia język: łacina, XVI w., BK, 217, Nr 218, k. 210v-211r
3kopia język: łacina, XVI w., BCz, 271, k. 217v-218r
4kopia język: łacina, XVII w., BCz, 270, s. 316-317
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 48 (TN), Nr 53, s. 147-148
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 213, s. 443
7lost czystopis, BNW, BOZ, 2053, TG 14, Nr 1683

Publikacje:
1AT 14 Nr 439, s. 662-663 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu