Liczba odwiedzin: 3461
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #836

Claude DODIEU de Vély do Ioannes DANTISCUS
Linz, 1532-09-29


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, UUB, H. 154, k. 100-101
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 13
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 70

Publikacje:
1AT 14 Nr 446, s. 672-674 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 238, s. 408 (wzmianka)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu