Liczba odwiedzin: 10065
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #848

Jan KARNKOWSKI do Ioannes DANTISCUS
Wolbórz, 1532-10-29


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 67, k. 147 + f. [1] missed in numbering after f. 147

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 159
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu