Liczba odwiedzin: 15316
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #870

Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI
Löbau (Lubawa), 1532-12-29


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 16, Nr 1843, k. 7-8
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 376r-v
3kopia język: łacina, XVI w., BK, 217, Nr 471, k. 399v-400v
4kopia język: łacina, XVI w., BCz, 271, k. 404
5kopia język: łacina, XVII w., BCz, 270, s. 471-473
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 285, s. 803-805
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 235, s. 474-475

Publikacje:
1AT 14 Nr 553, s. 844-845 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu