Liczba odwiedzin: 1782
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #871

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Löbau (Lubawa), 1532-12-29


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 15, Nr 1800, k. 206-207
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 375r-v
3kopia język: łacina, XVI w., BK, 217, Nr 467, k. 397v
4kopia język: łacina, XVI w., BCz, 271, k. 402r
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 288, s. 810 + p [1] missed in numbering after p. 810
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 233, s. 473

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 439

Publikacje:
1AT 14 Nr 550, s. 840-841 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu