Liczba odwiedzin: 96
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #872

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Löbau (Lubawa), 1532-12-29


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 15, Nr 1798, k. 202-203
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 375v-376r
3kopia język: łacina, XVI w., BK, 217, Nr 468, k. 398r
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 289, s. 811-812
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 234, s. 474

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 438

Publikacje:
1AT 14 Nr 551, s. 841-842 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu