Liczba odwiedzin: 3237
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #886

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
Innsbruck, 1533-01-25


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 109-110
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 16
3kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 10, k. 8r-v
4kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 9, k. 24r-25v
5kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 31r-33r
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 83-86
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 10v-11r
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 18, s. 43-45
9ekscerpt język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 761, Nr VI.11. 29
10regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 75

Podstawy źródłowe - stare druki:
1Monumenta inedita s. 424 (in extenso)

Publikacje:
1AT 15 Nr 34, s. 52-54 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 250, s. 167 (angielski regest)
3STARNAWSKI 1977 s. 192 (ekscerpt)
4Españoles part II, Nr 70, s. 241-242 (hiszpański przekład)
5CEID 2/2 (Letter No. 52) s. 237-240 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu