Liczba odwiedzin: 4396
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #911

Jan CHOJEŃSKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1533-03-13


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, address in secretary's hand, AAWO, AB, D. 67, k. 178

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 239

Publikacje:
1AT 15 Nr 141, s. 188 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu