Liczba odwiedzin: 8090
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #913

Piotr FIRLEJ do Ioannes DANTISCUS
Kock, 1533-03-14


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: polski, autograf, BCz, 243, s. 251-252

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 242

Publikacje:
1AT 15 Nr 145, s. 194 (in extenso; polski regest)
2Listy polskie 1 Nr 13, s. 27-28 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu