Liczba odwiedzin: 8728
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #916

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
Vienna, 1533-03-18
            odebrano 1533-03-28

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 112-113
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 17
3kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 11, k. 8v-9v
4kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 10, k. 25v-28v
5kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 33v-38r
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 86-90
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 11r-12r
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 47 (TN), Nr 60, s. 185-190
9regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 77

Podstawy źródłowe - stare druki:
1Monumenta inedita s. 425-427 (in extenso)

Publikacje:
1AT 15 Nr 150, s. 202-206 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 253, s. 168-169 (angielski regest)
3STARNAWSKI 1977 s. 192 (ekscerpt)
4CEID 2/2 (Letter No. 54) s. 244-250 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu