Liczba odwiedzin: 6227
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #939

Clement VII do Ioannes DANTISCUS
Rome, 1533-04-21


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, ręką pisarza, ASV, Arm. XL 42, k. 239r-240r
2kopia kancelaryjna język: łacina, ASV, Arm. XXXIX 53A, k. 354v-355r
3kopia język: łacina, XVIII w., ASV, Carte Farnesiane 16, k. 78r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 274

Publikacje:
1VMPL Nr 550, s. 499 (in extenso)
2UBC Nr 889, s. 747 (niemiecki regest; in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu