Liczba odwiedzin: 5473
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #953

Isabel DELGADA do Ioannes DANTISCUS
Valladolid, [1537]-05-22
            odebrano [1537]-10-07

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BK, 230, s. 359-362
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 623

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 408

Publikacje:
1Starożytności s. 74 (ekscerpt język: polski przekład)
2Españoles part I, Nr 16, s. 87 (hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu