Liczba odwiedzin: 3249
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #1006
Rector, doctors and masters of the University in Frankfurt an der Oder

Rector, doctors and masters of the University in Frankfurt an der Oder

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Rector, doctors and masters of the University in Frankfurt an der Oder

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu
1IDL 2635 Rector, doctors and masters of the University in Frankfurt an der Oder do Ioannes DANTISCUS, Frankfurt an der Oder, 1543-03-01
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-03-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, UUB, H. 155, k. 68- 69
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 58
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 141

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 22, 20

Teksty ze wzmianką o Rector, doctors and masters of the University in Frankfurt an der Oder

1IDL 2635 Rector, doctors and masters of the University in Frankfurt an der Oder do Ioannes DANTISCUS, Frankfurt an der Oder, 1543-03-01
2IDL 2635 Rector, doctors and masters of the University in Frankfurt an der Oder do Ioannes DANTISCUS, Frankfurt an der Oder, 1543-03-01
3IDL 2635 Rector, doctors and masters of the University in Frankfurt an der Oder do Ioannes DANTISCUS, Frankfurt an der Oder, 1543-03-01
4IDL 2635 Rector, doctors and masters of the University in Frankfurt an der Oder do Ioannes DANTISCUS, Frankfurt an der Oder, 1543-03-01