Liczba odwiedzin: 26499
» Korpus TekstĂłw i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa ĆčrĂłdeƂ i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeĆŒone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposĂłb caƂoƛci lub częƛci danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody wƂaƛciciela praw.

Osoba lub instytucja #1008
Royal Prussia's Council

Royal Prussia's Council

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Royal Prussia's Council

Spis Baza danych PeƂny tekst

Znaleziono: 6

zachowanych: 6 + zaginionych: 0

1IDL 5931 Royal Prussia's Council do Ioannes DANTISCUS, Marienburg (Malbork), 1538-05-15
2IDL 4138 Ioannes DANTISCUS do Royal Prussia's Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-09-15
3IDL 2497 Ioannes DANTISCUS do [Royal Prussia's Council?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-09-23
4IDL 2505 Royal Prussia's Council do Ioannes DANTISCUS, Graudenz (Grudziądz), 1541-10-04
5IDL 3101 Royal Prussia's Council do Ioannes DANTISCUS, Graudenz (Grudziądz), 1541-10-04
6IDL 2591 Royal Prussia's Council do Ioannes DANTISCUS, Graudenz (Grudziądz), 1542-09-29 or shortly after, during the Royal Prussia Assembly

Teksty związane z Royal Prussia's Council

Spis Baza danych PeƂny tekst

Znaleziono: 33

zachowanych: 33 + zaginionych: 0

1 IDT   48 Royal Prussia's Council? do Sigismund I Jagiellon?     s.l.    
2 IDT  353 Ioannes DANTISCUS dla Royal Prussia's Council?    Marienburg (Malbork)    after 1536-05-08
3 IDT  397 Royal Prussia's Council do Sigismund I Jagiellon    Marienburg (Malbork)    
4 IDT  278 Sigismund I Jagiellon do Royal Prussia's Council    [Cracow?]    [1523-10?]
5 IDT  352 Royal Prussia's Council do Sigismund I Jagiellon    Graudenz (Grudziądz)    1533-10-02
6 IDT  274 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Royal Prussia's Council    Königsberg    1533-10-21
7 IDT  350 Sigismund I Jagiellon do Royal Prussia's Council        1534-05-30
8 IDT  124 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Royal Prussia's Council    Königsberg    1534-06-05
9 IDT  421 [Ioannes DANTISCUS] do [Royal Prussia's Council]    Marienburg (Malbork)    [1534-10-01 — 1534-10-08]
10 IDT  314 Royal Prussia's Council do Piotr TOMICKI    Löbau (Lubawa)    1534-12-30
11 IDT  349 Royal Prussia's Council do Sigismund I Jagiellon    Althausen (StarogrĂłd)    1535-05-19
12 IDT  125 Royal Prussia's Council do Sigismund I Jagiellon    Thorn (ToruƄ)    1537-05-28
13 IDT  162 Royal Prussia's Council do Sigismund I Jagiellon    Graudenz (Grudziądz)    [1537-10-04]
14 IDT  163 Royal Prussia's Council do Jan CHOJEƃSKI    Graudenz (Grudziądz)    1537-10-04
15 IDT  126 Royal Prussia's Council do Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC)    Graudenz (Grudziądz)    1537-10-05
16 IDT  665 Royal Prussia's Council do Sigismund I Jagiellon    Graudenz (Grudziądz)    1537-10-07
17 IDT  127 Royal Prussia's Council do Sigismund I Jagiellon    Graudenz (Grudziądz)    1537-10-09
18 IDT  666 [Royal Prussia's Council] do Sigismund I Jagiellon    Graudenz (Grudziądz)    [1537-10-09]
19 IDT   52 Royal Prussia's Council do Ioannes DANTISCUS    Marienburg (Malbork)    1538-05-08
20 IDT  129 Sigismund I Jagiellon do Royal Prussia's Council    Cracow    1539-03-18
21 IDT  288 Royal Prussia's Council do StanisƂaw KOSTKA & MikoƂaj SZCZAWIƃSKI        1539-07-08
22 IDT  133 Sigismund I Jagiellon do Royal Prussia's Council    Vilnius    1540-07-08
23 IDT  444 Royal Prussia's Council    Graudenz (Grudziądz)    1540-10-06
24 IDT  134 Sigismund I Jagiellon do Royal Prussia's Council    Vilnius    1540-11-16
25 IDT  398 Royal Prussia's Council do Sigismund I Jagiellon    [Marienburg (Malbork)]    1541-05-15
26 IDT  269 Royal Prussia's Council do Sigismund I Jagiellon    Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)    1542-01-05
27 IDT  348 Royal Prussia's Council do Sigismund I Jagiellon        1542-04-07
28 IDT  396 Jan SOKOƁOWSKI do Royal Prussia's Council    Graudenz (Grudziądz)    1542-05-06
29 IDT  152 Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI) do Royal Prussia's Council    Rheden (Radzyn)    1543-04-19
30 IDT  153 Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI) do Royal Prussia's Council    Rheden (Radzyn)    1543-04-28
31 IDT  430 [Royal Prussia's Council] do [Sigismund I Jagiellon]    Wormditt (Orneta)    1545-11-18
32 IDT  281 Royal Prussia's Council do Sigismund I Jagiellon        1546-10-17
33 IDT  342 Royal Prussia's Council do Sigismund I Jagiellon        1547-05-13

Teksty ze wzmianką o Royal Prussia's Council

1IDL 2000 [Ioannes DANTISCUS] do [Bona Sforza], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-11-26
2IDL 3400 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
3IDL 1101 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1534-01-22
4IDL 2001 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-11-26
5IDL 3201 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-08-29
6IDL 1602 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
7IDL 3602 Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1537-02-07
8IDL 5502 [Ioannes DANTISCUS] & [Mauritius FERBER] do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1536-07-01
9IDL 4403 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-10-13
10IDL 1904 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-08-14
11IDL 2704 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, PiotrkĂłw, 1544-02-14
12IDL 3404 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-05
13IDL 5204 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-10-29
14IDL 2405 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-03-25
15IDL 4405 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-12-23
16IDL 2106 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-03-12
17IDL 2406 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-03-26
18IDL 2606 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1542-12-04
19IDL 4107 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-05-28
20IDL 1208 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1534-08-04, postscript 1534-08-05
21IDL 1608 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-03-28
22IDL 2708 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, PiotrkĂłw, 1544-03-05
23IDL 5208 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-02-20
24IDL 5308 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-11-27
25IDL 2109 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-03-15
26IDL 5309 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-12-18
27IDL 5709 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Wielowieƛ, 1543-12-12
28IDL 2510 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-11-05
29IDL 4410 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-02-16
30IDL 5310 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-12-24
31IDL 4411 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-03-02
32IDL 5211 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-04-18
33IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
34IDL 1812 Ioannes DANTISCUS do [GdaƄsk Town Council], Löbau (Lubawa), 1537-12-01
35IDL 4912 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-30
36IDL 5212 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-04-26
37IDL 4413 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-03-19
38IDL 4913 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Guttstadt (Dobre Miasto), 1542-06-02
39IDL 5214 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-05-05
40IDL 5414 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1535-10-06
41IDL 4415 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-08-03
42IDL 5215 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-06-22
43IDL 4916 Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Elbing (Elbląg), 1540-03-03
44IDL 1217 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1534-08-19
45IDL 2617 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1543-01-19
46IDL 1919 PaweƂ DUNIN-WOLSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-09-14
47IDL 1320 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Althausen (StarogrĂłd), 1535-06-19
48IDL 4420 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-09-14
49IDL 1921 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-09-14
50IDL 2621 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1543-01-28, postscript 1543-01-31
51IDL 1422 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1536-03-04
52IDL 3322 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 154[8]-01-17
53IDL 4422 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-10-25
54IDL 5222 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-09-08
55IDL 2623 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-01-29
56IDL 1324 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Kielce, 1535-06-30
57IDL 4424 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-10-31
58IDL 3326 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
59IDL 4026 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Elbing (Elbląg), 1545-01-26
60IDL 4426 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-11-13
61IDL 5726 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-17
62IDL 2427 Ioannes DANTISCUS do [Sigmund von HERBERSTEIN], Braunsberg (Braniewo), 1541-05-26
63IDL 4427 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-11-27
64IDL 2628 [Ioannes DANTISCUS] do [StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS)], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-01-29
65IDL 3228 Ioannes DANTISCUS do [StanisƂaw] AICHLER, Wormditt (Orneta), 1547-10-12
66IDL 1329 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1535-07-12, postscript 1535-07-13
67IDL 3229 Ioannes DANTISCUS do Cracow Town Council, Wormditt (Orneta), 1547-10-12
68IDL 5229 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-12-13
69IDL 3330 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-18
70IDL 4030 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-21
71IDL 4431 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1544-01-10
72IDL 5731 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, PiotrkĂłw, 1547-07-20
73IDL 1232 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
74IDL 3032 Andrzej ZEBRZYDOWSKI do Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE, [WƂocƂawek], 1547-01-13
75IDL 4432 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1544-02-08
76IDL 5432 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Marienburg (Malbork), 1540-05-21
77IDL 1433 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-04-04
78IDL 3133 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-20
79IDL 3134 [Ioannes DANTISCUS] do Achatius von ZEHMEN (CEMA), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-06-20
80IDL 4334 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1534-01-21
81IDL 4434 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1544-03-17
82IDL   35 [Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU)] do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1531-08]
83IDL 2135 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-04-20
84IDL 3235 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Schmolainen (Smolajny), 1547-10-23
85IDL 4135 Ioannes DANTISCUS do [Johann LOHMÜLLER?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-12-30
86IDL 4835 Ioannes DANTISCUS do captains and burgraves of Ermland, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-08-07
87IDL 1436 [Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza, Löbau (Lubawa), 1536-04-07
88IDL 2136 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-04-25
89IDL 2236 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-10-11
90IDL 3236 [Ioannes DANTISCUS] do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-26
91IDL 4636 [Tiedemann GIESE] do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1545-12-20
92IDL 3137 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-21
93IDL 3237 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-25
94IDL 4137 Ioannes DANTISCUS do [Elbing Town Council?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-09-15
95IDL 2338 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1540-09-03
96IDL 3238 [Ioannes DANTISCUS] do [StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS)], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-26
97IDL 4438 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1544-12-09
98IDL 4139 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council & GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-09-01
99IDL 4439 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1544-12-12
100IDL 5739 Ioannes DANTISCUS do officials of Ermland, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-06-10
101IDL 4040 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-04
102IDL 1541 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN], Löbau (Lubawa), 1536-09-16
103IDL 3241 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-31
104IDL 4441 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Elbing (Elbląg), 1545-01-26
105IDL 1142 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1534-04-11
106IDL 1742 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Graudenz (Grudziądz), 1537-10-05
107IDL 2542 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1542-02-18
108IDL 4442 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-02-04
109IDL 6342 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI)], [Tiedemann GIESE] & [StanisƂaw KOSTKA], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-02-02
110IDL 1443 Jan KOƚCIELECKI do Ioannes DANTISCUS, Bydgoszcz, 1536-04-28
111IDL 3243 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, s.l., [1547-10-31 or shortly after]
112IDL 5243 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-05-31
113IDL  744 [Mauritius FERBER] do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1532-02-03
114IDL 2144 [Ioannes DANTISCUS] do [PaweƂ PƁOTOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-05-06
115IDL 5244 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-07-27
116IDL 4045 Ioannes DANTISCUS do [Georg von Hohenzollern der Fromme?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-08-01
117IDL 4345 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1537-10-19
118IDL 3347 Adrianus, abbot of Cistercian monastery in Oliwa & Jodok KRON do Ioannes DANTISCUS, Pelplin, 1548-03-04
119IDL 1548 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-10-20
120IDL 6348 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Brest-Litovsk, 1544-08-17
121IDL 1149 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Gniezno, 1534-04-18
122IDL 1249 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1534-12-18
123IDL 3650 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, s.l., 1538-05-16
124IDL 1551 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Sandomierz, 1536-11-07
125IDL 1553 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1536-11-21
126IDL 4453 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-09-03
127IDL 3254 [Ioannes DANTISCUS] do Christoph von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-10
128IDL 1055 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN], Löbau (Lubawa), 1533-12-09
129IDL 1355 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1535-09-04
130IDL 3055 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann HOFFMAN?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-03-01
131IDL 4455 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-10-26
132IDL 1256 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Kielce, 1535-01-01
133IDL 3256 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA)?, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-11
134IDL 4456 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-10-24
135IDL 1757 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1537-[12]-01
136IDL 3057 Ioannes DANTISCUS do Graudenz Town Council, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-03-04
137IDL 1558 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Thorn (ToruƄ), 1536-11-26
138IDL 3158 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Dietrichswalde (GietrzwaƂd), 1547-07-12
139IDL 4358 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-04-24
140IDL 1459 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1536-05-30
141IDL 4459 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-14
142IDL 4160 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg?] von HÖFEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-12-13
143IDL 2161 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-06-06, postscript 1539-06-09
144IDL 2361 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-11-29
145IDL 3261 [Ioannes DANTISCUS] do Maciej KALECKI of Mąkolin, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-03
146IDL 4761 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-05-24
147IDL 1462 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1536-05-31
148IDL 1762 Ioannes DANTISCUS do [Tiedemann GIESE], Löbau (Lubawa), 1537-11-03
149IDL 1962 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-11-01
150IDL 2462 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 15[41]-07-18
151IDL 3162 Ioannes DANTISCUS do Nikolaus FRIEDWALD, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-07-16
152IDL 4362 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-07-31
153IDL 1163 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Löbau (Lubawa), 1534-05-22
154IDL 2163 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-06-13
155IDL 4363 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-09-15
156IDL 5263 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-06-24
157IDL 7063 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, s.l., [1539-05-25, postscripts 1539-05-26 and 1539-05-27]
158IDL 1464 [Ioannes DANTISCUS] do [MikoƂaj GRABIA?], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
159IDL 2064 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Wartenburg (Barczewo), 1539-01-27
160IDL 3064 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), s.l., 1547-03-18
161IDL 1465 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
162IDL 3065 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], s.l., 1547-03-18
163IDL 3865 [Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-03-03
164IDL 4765 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-12-13
165IDL 3266 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Wormditt (Orneta), 1547-11-24
166IDL 7066 [Sigismund I Jagiellon] do Ioannes DANTISCUS, [Cracow], [1539-10-10]
167IDL   67 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund II Augustus Jagiellon], s.l., [before 1546-05-02]
168IDL  968 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1533-07-02
169IDL 2369 Ioannes DANTISCUS do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-15
170IDL 4069 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-11
171IDL 4369 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Wormditt (Orneta), 1540-02-28
172IDL 2370 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-19
173IDL 3670 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-06-11
174IDL 4370 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Elbing (Elbląg), 1540-03-15
175IDL 1071 Ioannes DANTISCUS do [Kulm (CheƂmno) Chapter], Löbau (Lubawa), 1534-01-02
176IDL 4371 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-22
177IDL 2172 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-07-04
178IDL 2372 [Ioannes DANTISCUS] do UNKNOWN [a Bishop at the Polish Royal Court], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-17
179IDL 4372 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-23
180IDL 2673 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Sandomierz, 1543-10-27
181IDL 3673 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-07-11
182IDL 4373 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-04-29
183IDL 6673 Ioannes DANTISCUS do Samuel MACIEJOWSKI, [Schmolainen (Smolajny)], [1540-03-12]
184IDL 1474 Ioannes DANTISCUS do [PaweƂ PƁOTOWSKI], Löbau (Lubawa), 1536-06-04
185IDL 4074 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-20
186IDL 5474 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Schmolainen (Smolajny), 1540-03-11
187IDL 1575 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1537-01-22
188IDL 5476 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Schmolainen (Smolajny), 1540-09-25
189IDL 6876 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-06-20
190IDL 1577 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 153[7]-02-02
191IDL 4777 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-06-11
192IDL 2978 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-06-19
193IDL 3878 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-08-01
194IDL 3279 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
195IDL 4781 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-09-09
196IDL 1082 Ioannes DANTISCUS do [Andrzej KRZYCKI (CRICIUS)], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
197IDL 2082 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-03-01
198IDL 3082 Ioannes DANTISCUS & Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI), s.l., [1547-04-06 — 1547-04-26]
199IDL 4082 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-03-28
200IDL 4382 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-12-29
201IDL 4782 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-09-12
202IDL 5282 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-05-25
203IDL 5382 Ioannes DANTISCUS do [Piotr GAMRAT and mutatis mutandis to Ɓukasz GÓRKA, Jan Amor TARNOWSKI, Piotr KMITA SobieƄski, Andrzej GÓRKA], s.l., [1542-03-05 — 1542-03-17]
204IDL 1483 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1536-06-13
205IDL 4383 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-01-29
206IDL 4883 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, s.l., [1547-06-19 — 1547-06-30]
207IDL 2484 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-08-23
208IDL 4784 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-02-26
209IDL 5684 Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Schoneck (Skarszewy), 1539-06-13
210IDL 1085 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr TOMICKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
211IDL 3885 Ioannes [DANTISCUS] do [PaweƂ PƁOTOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-08-20
212IDL 5685 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-06-24
213IDL  686 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-09-20
214IDL 2386 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-02-12
215IDL 1087 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
216IDL 1088 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr GAMRAT], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
217IDL 2789 Jan SOKOƁOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Graudenz (Grudziądz), 1545-02-01
218IDL 3189 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, s.l., 1547-08-11
219IDL   90 [Ioannes DANTISCUS] do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), [1541?]
220IDL 5291 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-12-05
221IDL 2792 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
222IDL 4392 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-06-25
223IDL 2193 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-07-16
224IDL 4893 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-20
225IDL 2194 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-07-18
226IDL 1995 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-11-22
227IDL 3095 [Ioannes DANTISCUS] do Fabian von ZEHMEN (CEMA), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-05-30
228IDL 4895 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-29
229IDL 5295 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-01-24
230IDL 1096 [Ioannes DANTISCUS] do [Maciej DRZEWICKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
231IDL 3896 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-04-23
232IDL 5296 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-02-05
233IDL  897 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1533-02-22
234IDL 3297 [Ioannes DANTISCUS] do Piotr ZBOROWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-20
235IDL 3397 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
236IDL 5697 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-07-05
237IDL 1198 [Ioannes DANTISCUS] do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), [shortly after 1534-07-11]
238IDL 1298 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1535-04-19
239IDL 1199 [Ioannes DANTISCUS] do [MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN)], Löbau (Lubawa), 1534-07-21
240IDL 1499 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1536-07-08
241IDL 1799 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Löbau (Lubawa), 1537-11-24
242IDL 1999 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-11-25
243IDL 3299 [Ioannes DANTISCUS] & [part of the Royal Prussia' Council] do Sigismund I Jagiellon, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-12-21
244IDL 4899 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1543-10-10
245IDL   35 [Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU)] do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1531-08]
246IDL   67 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund II Augustus Jagiellon], s.l., [before 1546-05-02]
247IDL   90 [Ioannes DANTISCUS] do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), [1541?]
248IDL  744 [Mauritius FERBER] do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1532-02-03
249IDL  897 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1533-02-22
250IDL  968 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1533-07-02
251IDL 1055 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN], Löbau (Lubawa), 1533-12-09
252IDL 1071 Ioannes DANTISCUS do [Kulm (CheƂmno) Chapter], Löbau (Lubawa), 1534-01-02
253IDL 1082 Ioannes DANTISCUS do [Andrzej KRZYCKI (CRICIUS)], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
254IDL 1085 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr TOMICKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
255IDL 1087 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
256IDL 1088 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr GAMRAT], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
257IDL 1096 [Ioannes DANTISCUS] do [Maciej DRZEWICKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
258IDL 1149 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Gniezno, 1534-04-18
259IDL 1163 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Löbau (Lubawa), 1534-05-22
260IDL 1198 [Ioannes DANTISCUS] do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), [shortly after 1534-07-11]
261IDL 1199 [Ioannes DANTISCUS] do [MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN)], Löbau (Lubawa), 1534-07-21
262IDL 1208 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1534-08-04, postscript 1534-08-05
263IDL 1232 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
264IDL 1249 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1534-12-18
265IDL 1298 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1535-04-19
266IDL 1320 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Althausen (StarogrĂłd), 1535-06-19
267IDL 1329 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1535-07-12, postscript 1535-07-13
268IDL 1422 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1536-03-04
269IDL 1433 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-04-04
270IDL 1436 [Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza, Löbau (Lubawa), 1536-04-07
271IDL 1459 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1536-05-30
272IDL 1462 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1536-05-31
273IDL 1464 [Ioannes DANTISCUS] do [MikoƂaj GRABIA?], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
274IDL 1465 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
275IDL 1474 Ioannes DANTISCUS do [PaweƂ PƁOTOWSKI], Löbau (Lubawa), 1536-06-04
276IDL 1483 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1536-06-13
277IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
278IDL 1541 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN], Löbau (Lubawa), 1536-09-16
279IDL 1548 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-10-20
280IDL 1553 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1536-11-21
281IDL 1558 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Thorn (ToruƄ), 1536-11-26
282IDL 1575 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1537-01-22
283IDL 1577 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 153[7]-02-02
284IDL 1602 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
285IDL 1742 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Graudenz (Grudziądz), 1537-10-05
286IDL 1757 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1537-[12]-01
287IDL 1762 Ioannes DANTISCUS do [Tiedemann GIESE], Löbau (Lubawa), 1537-11-03
288IDL 1799 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Löbau (Lubawa), 1537-11-24
289IDL 1812 Ioannes DANTISCUS do [GdaƄsk Town Council], Löbau (Lubawa), 1537-12-01
290IDL 1904 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-08-14
291IDL 1921 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-09-14
292IDL 1995 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-11-22
293IDL 1999 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-11-25
294IDL 2000 [Ioannes DANTISCUS] do [Bona Sforza], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-11-26
295IDL 2001 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-11-26
296IDL 2082 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-03-01
297IDL 2106 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-03-12
298IDL 2109 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-03-15
299IDL 2135 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-04-20
300IDL 2144 [Ioannes DANTISCUS] do [PaweƂ PƁOTOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-05-06
301IDL 2161 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-06-06, postscript 1539-06-09
302IDL 2163 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-06-13
303IDL 2172 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-07-04
304IDL 2193 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-07-16
305IDL 2338 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1540-09-03
306IDL 2361 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-11-29
307IDL 2369 Ioannes DANTISCUS do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-15
308IDL 2370 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-19
309IDL 2372 [Ioannes DANTISCUS] do UNKNOWN [a Bishop at the Polish Royal Court], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-17
310IDL 2406 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-03-26
311IDL 2427 Ioannes DANTISCUS do [Sigmund von HERBERSTEIN], Braunsberg (Braniewo), 1541-05-26
312IDL 2462 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 15[41]-07-18
313IDL 2484 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-08-23
314IDL 2510 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-11-05
315IDL 2617 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1543-01-19
316IDL 2621 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1543-01-28, postscript 1543-01-31
317IDL 2623 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-01-29
318IDL 2628 [Ioannes DANTISCUS] do [StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS)], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-01-29
319IDL 2673 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Sandomierz, 1543-10-27
320IDL 2704 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, PiotrkĂłw, 1544-02-14
321IDL 2789 Jan SOKOƁOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Graudenz (Grudziądz), 1545-02-01
322IDL 2792 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
323IDL 2978 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-06-19
324IDL 3032 Andrzej ZEBRZYDOWSKI do Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE, [WƂocƂawek], 1547-01-13
325IDL 3055 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann HOFFMAN?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-03-01
326IDL 3057 Ioannes DANTISCUS do Graudenz Town Council, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-03-04
327IDL 3064 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), s.l., 1547-03-18
328IDL 3065 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], s.l., 1547-03-18
329IDL 3082 Ioannes DANTISCUS & Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI), s.l., [1547-04-06 — 1547-04-26]
330IDL 3095 [Ioannes DANTISCUS] do Fabian von ZEHMEN (CEMA), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-05-30
331IDL 3133 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-20
332IDL 3134 [Ioannes DANTISCUS] do Achatius von ZEHMEN (CEMA), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-06-20
333IDL 3137 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-21
334IDL 3158 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Dietrichswalde (GietrzwaƂd), 1547-07-12
335IDL 3162 Ioannes DANTISCUS do Nikolaus FRIEDWALD, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-07-16
336IDL 3189 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, s.l., 1547-08-11
337IDL 3201 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-08-29
338IDL 3228 Ioannes DANTISCUS do [StanisƂaw] AICHLER, Wormditt (Orneta), 1547-10-12
339IDL 3229 Ioannes DANTISCUS do Cracow Town Council, Wormditt (Orneta), 1547-10-12
340IDL 3235 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Schmolainen (Smolajny), 1547-10-23
341IDL 3236 [Ioannes DANTISCUS] do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-26
342IDL 3237 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-25
343IDL 3238 [Ioannes DANTISCUS] do [StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS)], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-26
344IDL 3241 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-31
345IDL 3243 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, s.l., [1547-10-31 or shortly after]
346IDL 3254 [Ioannes DANTISCUS] do Christoph von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-10
347IDL 3256 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA)?, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-11
348IDL 3261 [Ioannes DANTISCUS] do Maciej KALECKI of Mąkolin, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-03
349IDL 3266 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Wormditt (Orneta), 1547-11-24
350IDL 3279 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
351IDL 3297 [Ioannes DANTISCUS] do Piotr ZBOROWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-20
352IDL 3299 [Ioannes DANTISCUS] & [part of the Royal Prussia' Council] do Sigismund I Jagiellon, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-12-21
353IDL 3322 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 154[8]-01-17
354IDL 3326 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
355IDL 3330 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-18
356IDL 3347 Adrianus, abbot of Cistercian monastery in Oliwa & Jodok KRON do Ioannes DANTISCUS, Pelplin, 1548-03-04
357IDL 3397 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
358IDL 3400 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
359IDL 3404 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-05
360IDL 3602 Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1537-02-07
361IDL 3670 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-06-11
362IDL 3673 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-07-11
363IDL 3865 [Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-03-03
364IDL 3878 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-08-01
365IDL 3885 Ioannes [DANTISCUS] do [PaweƂ PƁOTOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-08-20
366IDL 3896 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-04-23
367IDL 4026 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Elbing (Elbląg), 1545-01-26
368IDL 4030 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-21
369IDL 4040 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-04
370IDL 4045 Ioannes DANTISCUS do [Georg von Hohenzollern der Fromme?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-08-01
371IDL 4069 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-11
372IDL 4074 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-20
373IDL 4107 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-05-28
374IDL 4135 Ioannes DANTISCUS do [Johann LOHMÜLLER?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-12-30
375IDL 4137 Ioannes DANTISCUS do [Elbing Town Council?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-09-15
376IDL 4139 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council & GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-09-01
377IDL 4160 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg?] von HÖFEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-12-13
378IDL 4345 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1537-10-19
379IDL 4358 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-04-24
380IDL 4362 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-07-31
381IDL 4363 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-09-15
382IDL 4369 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Wormditt (Orneta), 1540-02-28
383IDL 4370 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Elbing (Elbląg), 1540-03-15
384IDL 4371 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-22
385IDL 4372 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-23
386IDL 4373 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-04-29
387IDL 4382 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-12-29
388IDL 4383 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-01-29
389IDL 4392 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-06-25
390IDL 4403 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-10-13
391IDL 4405 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-12-23
392IDL 4410 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-02-16
393IDL 4411 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-03-02
394IDL 4413 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-03-19
395IDL 4415 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-08-03
396IDL 4420 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-09-14
397IDL 4422 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-10-25
398IDL 4424 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-10-31
399IDL 4426 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-11-13
400IDL 4427 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-11-27
401IDL 4431 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1544-01-10
402IDL 4432 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1544-02-08
403IDL 4434 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1544-03-17
404IDL 4438 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1544-12-09
405IDL 4439 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1544-12-12
406IDL 4441 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Elbing (Elbląg), 1545-01-26
407IDL 4442 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-02-04
408IDL 4453 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-09-03
409IDL 4455 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-10-26
410IDL 4456 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-10-24
411IDL 4459 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-14
412IDL 4761 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-05-24
413IDL 4777 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-06-11
414IDL 4781 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-09-09
415IDL 4782 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-09-12
416IDL 4784 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-02-26
417IDL 4835 Ioannes DANTISCUS do captains and burgraves of Ermland, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-08-07
418IDL 4883 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, s.l., [1547-06-19 — 1547-06-30]
419IDL 4893 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-20
420IDL 4895 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-29
421IDL 4912 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-30
422IDL 4913 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Guttstadt (Dobre Miasto), 1542-06-02
423IDL 4916 Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Elbing (Elbląg), 1540-03-03
424IDL 5204 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-10-29
425IDL 5208 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-02-20
426IDL 5211 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-04-18
427IDL 5212 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-04-26
428IDL 5214 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-05-05
429IDL 5243 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-05-31
430IDL 5244 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-07-27
431IDL 5263 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-06-24
432IDL 5282 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-05-25
433IDL 5291 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-12-05
434IDL 5295 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-01-24
435IDL 5296 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-02-05
436IDL 5382 Ioannes DANTISCUS do [Piotr GAMRAT and mutatis mutandis to Ɓukasz GÓRKA, Jan Amor TARNOWSKI, Piotr KMITA SobieƄski, Andrzej GÓRKA], s.l., [1542-03-05 — 1542-03-17]
437IDL 5414 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1535-10-06
438IDL 5432 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Marienburg (Malbork), 1540-05-21
439IDL 5474 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Schmolainen (Smolajny), 1540-03-11
440IDL 5476 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Schmolainen (Smolajny), 1540-09-25
441IDL 5502 [Ioannes DANTISCUS] & [Mauritius FERBER] do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1536-07-01
442IDL 5685 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-06-24
443IDL 5697 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-07-05
444IDL 5726 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-17
445IDL 5731 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, PiotrkĂłw, 1547-07-20
446IDL 5739 Ioannes DANTISCUS do officials of Ermland, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-06-10
447IDL 6342 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI)], [Tiedemann GIESE] & [StanisƂaw KOSTKA], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-02-02
448IDL 6673 Ioannes DANTISCUS do Samuel MACIEJOWSKI, [Schmolainen (Smolajny)], [1540-03-12]
449IDL   35 [Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU)] do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1531-08]
450IDL   67 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund II Augustus Jagiellon], s.l., [before 1546-05-02]
451IDL   90 [Ioannes DANTISCUS] do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), [1541?]
452IDL  744 [Mauritius FERBER] do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1532-02-03
453IDL  897 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1533-02-22
454IDL  968 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1533-07-02
455IDL 1055 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN], Löbau (Lubawa), 1533-12-09
456IDL 1071 Ioannes DANTISCUS do [Kulm (CheƂmno) Chapter], Löbau (Lubawa), 1534-01-02
457IDL 1082 Ioannes DANTISCUS do [Andrzej KRZYCKI (CRICIUS)], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
458IDL 1085 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr TOMICKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
459IDL 1087 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
460IDL 1088 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr GAMRAT], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
461IDL 1096 [Ioannes DANTISCUS] do [Maciej DRZEWICKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
462IDL 1149 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Gniezno, 1534-04-18
463IDL 1163 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Löbau (Lubawa), 1534-05-22
464IDL 1198 [Ioannes DANTISCUS] do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), [shortly after 1534-07-11]
465IDL 1199 [Ioannes DANTISCUS] do [MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN)], Löbau (Lubawa), 1534-07-21
466IDL 1208 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1534-08-04, postscript 1534-08-05
467IDL 1232 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
468IDL 1249 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1534-12-18
469IDL 1298 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1535-04-19
470IDL 1320 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Althausen (StarogrĂłd), 1535-06-19
471IDL 1329 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1535-07-12, postscript 1535-07-13
472IDL 1422 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1536-03-04
473IDL 1433 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-04-04
474IDL 1436 [Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza, Löbau (Lubawa), 1536-04-07
475IDL 1459 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1536-05-30
476IDL 1462 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1536-05-31
477IDL 1464 [Ioannes DANTISCUS] do [MikoƂaj GRABIA?], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
478IDL 1465 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
479IDL 1474 Ioannes DANTISCUS do [PaweƂ PƁOTOWSKI], Löbau (Lubawa), 1536-06-04
480IDL 1483 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1536-06-13
481IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
482IDL 1541 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN], Löbau (Lubawa), 1536-09-16
483IDL 1548 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-10-20
484IDL 1553 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1536-11-21
485IDL 1558 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Thorn (ToruƄ), 1536-11-26
486IDL 1575 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1537-01-22
487IDL 1577 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 153[7]-02-02
488IDL 1602 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
489IDL 1742 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Graudenz (Grudziądz), 1537-10-05
490IDL 1757 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1537-[12]-01
491IDL 1762 Ioannes DANTISCUS do [Tiedemann GIESE], Löbau (Lubawa), 1537-11-03
492IDL 1799 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Löbau (Lubawa), 1537-11-24
493IDL 1812 Ioannes DANTISCUS do [GdaƄsk Town Council], Löbau (Lubawa), 1537-12-01
494IDL 1904 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-08-14
495IDL 1921 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-09-14
496IDL 1995 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-11-22
497IDL 1999 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-11-25
498IDL 2000 [Ioannes DANTISCUS] do [Bona Sforza], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-11-26
499IDL 2001 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-11-26
500IDL 2082 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-03-01
501IDL 2106 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-03-12
502IDL 2109 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-03-15
503IDL 2135 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-04-20
504IDL 2144 [Ioannes DANTISCUS] do [PaweƂ PƁOTOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-05-06
505IDL 2161 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-06-06, postscript 1539-06-09
506IDL 2163 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-06-13
507IDL 2172 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-07-04
508IDL 2193 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-07-16
509IDL 2338 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1540-09-03
510IDL 2361 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-11-29
511IDL 2369 Ioannes DANTISCUS do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-15
512IDL 2370 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-19
513IDL 2372 [Ioannes DANTISCUS] do UNKNOWN [a Bishop at the Polish Royal Court], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-17
514IDL 2406 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-03-26
515IDL 2427 Ioannes DANTISCUS do [Sigmund von HERBERSTEIN], Braunsberg (Braniewo), 1541-05-26
516IDL 2462 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 15[41]-07-18
517IDL 2484 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-08-23
518IDL 2510 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-11-05
519IDL 2617 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1543-01-19
520IDL 2621 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1543-01-28, postscript 1543-01-31
521IDL 2623 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-01-29
522IDL 2628 [Ioannes DANTISCUS] do [StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS)], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-01-29
523IDL 2673 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Sandomierz, 1543-10-27
524IDL 2704 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, PiotrkĂłw, 1544-02-14
525IDL 2789 Jan SOKOƁOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Graudenz (Grudziądz), 1545-02-01
526IDL 2792 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
527IDL 2978 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-06-19
528IDL 3032 Andrzej ZEBRZYDOWSKI do Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE, [WƂocƂawek], 1547-01-13
529IDL 3055 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann HOFFMAN?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-03-01
530IDL 3057 Ioannes DANTISCUS do Graudenz Town Council, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-03-04
531IDL 3064 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), s.l., 1547-03-18
532IDL 3065 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], s.l., 1547-03-18
533IDL 3082 Ioannes DANTISCUS & Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI), s.l., [1547-04-06 — 1547-04-26]
534IDL 3095 [Ioannes DANTISCUS] do Fabian von ZEHMEN (CEMA), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-05-30
535IDL 3133 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-20
536IDL 3134 [Ioannes DANTISCUS] do Achatius von ZEHMEN (CEMA), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-06-20
537IDL 3137 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-21
538IDL 3158 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Dietrichswalde (GietrzwaƂd), 1547-07-12
539IDL 3162 Ioannes DANTISCUS do Nikolaus FRIEDWALD, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-07-16
540IDL 3189 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, s.l., 1547-08-11
541IDL 3201 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-08-29
542IDL 3228 Ioannes DANTISCUS do [StanisƂaw] AICHLER, Wormditt (Orneta), 1547-10-12
543IDL 3229 Ioannes DANTISCUS do Cracow Town Council, Wormditt (Orneta), 1547-10-12
544IDL 3235 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Schmolainen (Smolajny), 1547-10-23
545IDL 3236 [Ioannes DANTISCUS] do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-26
546IDL 3237 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-25
547IDL 3238 [Ioannes DANTISCUS] do [StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS)], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-26
548IDL 3241 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-31
549IDL 3243 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, s.l., [1547-10-31 or shortly after]
550IDL 3254 [Ioannes DANTISCUS] do Christoph von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-10
551IDL 3256 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA)?, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-11
552IDL 3261 [Ioannes DANTISCUS] do Maciej KALECKI of Mąkolin, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-03
553IDL 3266 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Wormditt (Orneta), 1547-11-24
554IDL 3279 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
555IDL 3297 [Ioannes DANTISCUS] do Piotr ZBOROWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-20
556IDL 3299 [Ioannes DANTISCUS] & [part of the Royal Prussia' Council] do Sigismund I Jagiellon, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-12-21
557IDL 3322 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 154[8]-01-17
558IDL 3326 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
559IDL 3330 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-18
560IDL 3347 Adrianus, abbot of Cistercian monastery in Oliwa & Jodok KRON do Ioannes DANTISCUS, Pelplin, 1548-03-04
561IDL 3397 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
562IDL 3400 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
563IDL 3404 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-05
564IDL 3602 Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1537-02-07
565IDL 3670 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-06-11
566IDL 3673 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-07-11
567IDL 3865 [Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-03-03
568IDL 3878 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-08-01
569IDL 3885 Ioannes [DANTISCUS] do [PaweƂ PƁOTOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-08-20
570IDL 3896 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-04-23
571IDL 4026 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Elbing (Elbląg), 1545-01-26
572IDL 4030 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-21
573IDL 4040 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-04
574IDL 4045 Ioannes DANTISCUS do [Georg von Hohenzollern der Fromme?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-08-01
575IDL 4069 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-11
576IDL 4074 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-20
577IDL 4107 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-05-28
578IDL 4135 Ioannes DANTISCUS do [Johann LOHMÜLLER?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-12-30
579IDL 4137 Ioannes DANTISCUS do [Elbing Town Council?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-09-15
580IDL 4139 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council & GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-09-01
581IDL 4160 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg?] von HÖFEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-12-13
582IDL 4345 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1537-10-19
583IDL 4358 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-04-24
584IDL 4362 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-07-31
585IDL 4363 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-09-15
586IDL 4369 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Wormditt (Orneta), 1540-02-28
587IDL 4370 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Elbing (Elbląg), 1540-03-15
588IDL 4371 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-22
589IDL 4372 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-23
590IDL 4373 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-04-29
591IDL 4382 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-12-29
592IDL 4383 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-01-29
593IDL 4392 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-06-25
594IDL 4403 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-10-13
595IDL 4405 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-12-23
596IDL 4410 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-02-16
597IDL 4411 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-03-02
598IDL 4413 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-03-19
599IDL 4415 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-08-03
600IDL 4420 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-09-14
601IDL 4422 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-10-25
602IDL 4424 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-10-31
603IDL 4426 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-11-13
604IDL 4427 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-11-27
605IDL 4431 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1544-01-10
606IDL 4432 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1544-02-08
607IDL 4434 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1544-03-17
608IDL 4438 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1544-12-09
609IDL 4439 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1544-12-12
610IDL 4441 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Elbing (Elbląg), 1545-01-26
611IDL 4442 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-02-04
612IDL 4453 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-09-03
613IDL 4455 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-10-26
614IDL 4456 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-10-24
615IDL 4459 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-14
616IDL 4761 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-05-24
617IDL 4777 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-06-11
618IDL 4781 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-09-09
619IDL 4782 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-09-12
620IDL 4784 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-02-26
621IDL 4835 Ioannes DANTISCUS do captains and burgraves of Ermland, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-08-07
622IDL 4883 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, s.l., [1547-06-19 — 1547-06-30]
623IDL 4893 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-20
624IDL 4895 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-29
625IDL 4912 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-30
626IDL 4913 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Guttstadt (Dobre Miasto), 1542-06-02
627IDL 4916 Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Elbing (Elbląg), 1540-03-03
628IDL 5204 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-10-29
629IDL 5208 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-02-20
630IDL 5211 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-04-18
631IDL 5212 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-04-26
632IDL 5214 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-05-05
633IDL 5243 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-05-31
634IDL 5244 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-07-27
635IDL 5263 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-06-24
636IDL 5282 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-05-25
637IDL 5291 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-12-05
638IDL 5295 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-01-24
639IDL 5296 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-02-05
640IDL 5382 Ioannes DANTISCUS do [Piotr GAMRAT and mutatis mutandis to Ɓukasz GÓRKA, Jan Amor TARNOWSKI, Piotr KMITA SobieƄski, Andrzej GÓRKA], s.l., [1542-03-05 — 1542-03-17]
641IDL 5414 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1535-10-06
642IDL 5432 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Marienburg (Malbork), 1540-05-21
643IDL 5474 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Schmolainen (Smolajny), 1540-03-11
644IDL 5476 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Schmolainen (Smolajny), 1540-09-25
645IDL 5502 [Ioannes DANTISCUS] & [Mauritius FERBER] do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1536-07-01
646IDL 5685 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-06-24
647IDL 5697 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-07-05
648IDL 5726 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-17
649IDL 5731 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, PiotrkĂłw, 1547-07-20
650IDL 5739 Ioannes DANTISCUS do officials of Ermland, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-06-10
651IDL 6342 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI)], [Tiedemann GIESE] & [StanisƂaw KOSTKA], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-02-02
652IDL 6673 Ioannes DANTISCUS do Samuel MACIEJOWSKI, [Schmolainen (Smolajny)], [1540-03-12]
653IDL 4761 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-05-24
654IDL 4777 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-06-11
655IDL 4781 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-09-09
656IDL 4782 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-09-12
657IDL 4782 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-09-12
658IDL   90 [Ioannes DANTISCUS] do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), [1541?]
659IDL 3133 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-20
660IDL 3134 [Ioannes DANTISCUS] do Achatius von ZEHMEN (CEMA), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-06-20
661IDL 3137 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-21
662IDL 3189 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, s.l., 1547-08-11
663IDL 1055 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN], Löbau (Lubawa), 1533-12-09
664IDL 1199 [Ioannes DANTISCUS] do [MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN)], Löbau (Lubawa), 1534-07-21
665IDL 3228 Ioannes DANTISCUS do [StanisƂaw] AICHLER, Wormditt (Orneta), 1547-10-12
666IDL 3229 Ioannes DANTISCUS do Cracow Town Council, Wormditt (Orneta), 1547-10-12
667IDL 3235 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Schmolainen (Smolajny), 1547-10-23
668IDL 3236 [Ioannes DANTISCUS] do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-26
669IDL 3256 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA)?, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-11
670IDL 3279 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
671IDL 3055 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann HOFFMAN?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-03-01
672IDL 3057 Ioannes DANTISCUS do Graudenz Town Council, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-03-04
673IDL 3095 [Ioannes DANTISCUS] do Fabian von ZEHMEN (CEMA), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-05-30
674IDL 3330 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-18
675IDL 3397 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
676IDL 3162 Ioannes DANTISCUS do Nikolaus FRIEDWALD, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-07-16
677IDL 3400 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
678IDL 3404 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-05
679IDL 4026 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Elbing (Elbląg), 1545-01-26
680IDL 4030 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-21
681IDL 4040 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-04
682IDL 4045 Ioannes DANTISCUS do [Georg von Hohenzollern der Fromme?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-08-01
683IDL 4069 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-11
684IDL 4074 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-20
685IDL 4107 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-05-28
686IDL 4135 Ioannes DANTISCUS do [Johann LOHMÜLLER?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-12-30
687IDL 4137 Ioannes DANTISCUS do [Elbing Town Council?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-09-15
688IDL 4160 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg?] von HÖFEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-12-13
689IDL 5739 Ioannes DANTISCUS do officials of Ermland, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1546-06-10
690IDL 3189 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, s.l., 1547-08-11
691IDL   90 [Ioannes DANTISCUS] do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), [1541?]
692IDL 3235 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Schmolainen (Smolajny), 1547-10-23
693IDL 3236 [Ioannes DANTISCUS] do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-26
694IDL 3256 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA)?, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-11
695IDL 3279 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
696IDL 3055 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann HOFFMAN?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-03-01
697IDL 3057 Ioannes DANTISCUS do Graudenz Town Council, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-03-04
698IDL 3095 [Ioannes DANTISCUS] do Fabian von ZEHMEN (CEMA), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-05-30
699IDL 3330 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-18
700IDL 3397 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
701IDL 3133 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-20
702IDL 3134 [Ioannes DANTISCUS] do Achatius von ZEHMEN (CEMA), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-06-20
703IDL 3137 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-21
704IDL 3400 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
705IDL 3404 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-05
706IDL 3162 Ioannes DANTISCUS do Nikolaus FRIEDWALD, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-07-16
707IDL 3228 Ioannes DANTISCUS do [StanisƂaw] AICHLER, Wormditt (Orneta), 1547-10-12
708IDL 3229 Ioannes DANTISCUS do Cracow Town Council, Wormditt (Orneta), 1547-10-12
709IDL 4026 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Elbing (Elbląg), 1545-01-26
710IDL 4030 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-21
711IDL 4040 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-04
712IDL 4045 Ioannes DANTISCUS do [Georg von Hohenzollern der Fromme?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-08-01
713IDL 4069 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-11
714IDL 4074 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-04-20
715IDL 4107 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-05-28
716IDL 4135 Ioannes DANTISCUS do [Johann LOHMÜLLER?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-12-30
717IDL 4137 Ioannes DANTISCUS do [Elbing Town Council?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-09-15
718IDL 4160 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg?] von HÖFEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-12-13
719IDL   35 [Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU)] do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1531-08]
720IDL   67 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund II Augustus Jagiellon], s.l., [before 1546-05-02]
721IDL   90 [Ioannes DANTISCUS] do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), [1541?]
722IDL  897 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1533-02-22
723IDL 1055 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN], Löbau (Lubawa), 1533-12-09
724IDL 1232 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
725IDL 1329 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1535-07-12, postscript 1535-07-13
726IDL 1422 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1536-03-04
727IDL 1464 [Ioannes DANTISCUS] do [MikoƂaj GRABIA?], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
728IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
729IDL 1577 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 153[7]-02-02
730IDL 1742 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Graudenz (Grudziądz), 1537-10-05
731IDL 1757 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1537-[12]-01
732IDL 2000 [Ioannes DANTISCUS] do [Bona Sforza], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-11-26
733IDL 2064 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Wartenburg (Barczewo), 1539-01-27
734IDL 2144 [Ioannes DANTISCUS] do [PaweƂ PƁOTOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-05-06
735IDL 2338 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1540-09-03
736IDL 2361 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-11-29
737IDL 2369 Ioannes DANTISCUS do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-15
738IDL 2370 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-19
739IDL 2406 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-03-26
740IDL 2484 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-08-23
741IDL 2510 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-11-05
742IDL 2606 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1542-12-04
743IDL 2623 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-01-29
744IDL 2628 [Ioannes DANTISCUS] do [StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS)], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-01-29
745IDL 2673 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Sandomierz, 1543-10-27
746IDL 2704 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, PiotrkĂłw, 1544-02-14
747IDL 2792 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
748IDL 3055 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann HOFFMAN?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-03-01
749IDL 3057 Ioannes DANTISCUS do Graudenz Town Council, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-03-04
750IDL 3082 Ioannes DANTISCUS & Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI), s.l., [1547-04-06 — 1547-04-26]
751IDL 3095 [Ioannes DANTISCUS] do Fabian von ZEHMEN (CEMA), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-05-30
752IDL 3133 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-20
753IDL 3134 [Ioannes DANTISCUS] do Achatius von ZEHMEN (CEMA), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-06-20
754IDL 3137 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-21
755IDL 3162 Ioannes DANTISCUS do Nikolaus FRIEDWALD, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-07-16
756IDL 3189 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, s.l., 1547-08-11
757IDL 3229 Ioannes DANTISCUS do Cracow Town Council, Wormditt (Orneta), 1547-10-12
758IDL 3235 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Schmolainen (Smolajny), 1547-10-23
759IDL 3236 [Ioannes DANTISCUS] do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-26
760IDL 3237 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-25
761IDL 3238 [Ioannes DANTISCUS] do [StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS)], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-26
762IDL 3241 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-31
763IDL 3243 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, s.l., [1547-10-31 or shortly after]
764IDL 3254 [Ioannes DANTISCUS] do Christoph von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-10
765IDL 3256 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA)?, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-11
766IDL 3279 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
767IDL 3299 [Ioannes DANTISCUS] & [part of the Royal Prussia' Council] do Sigismund I Jagiellon, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-12-21
768IDL 3326 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
769IDL 3330 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-18
770IDL 3397 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
771IDL 3400 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
772IDL 3404 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-05
773IDL 3670 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-06-11
774IDL 3865 [Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-03-03
775IDL 3896 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-04-23
776IDL 4026 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Elbing (Elbląg), 1545-01-26
777IDL 4030 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-21
778IDL 4040 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-04
779IDL 4045 Ioannes DANTISCUS do [Georg von Hohenzollern der Fromme?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-08-01
780IDL 4107 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-05-28
781IDL 4135 Ioannes DANTISCUS do [Johann LOHMÜLLER?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-12-30
782IDL 4137 Ioannes DANTISCUS do [Elbing Town Council?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-09-15
783IDL 4139 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council & GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-09-01
784IDL 5685 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-06-24
785IDL 7063 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, s.l., [1539-05-25, postscripts 1539-05-26 and 1539-05-27]
786IDL   35 [Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU)] do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1531-08]
787IDL   67 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund II Augustus Jagiellon], s.l., [before 1546-05-02]
788IDL   90 [Ioannes DANTISCUS] do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), [1541?]
789IDL  897 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1533-02-22
790IDL 1055 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN], Löbau (Lubawa), 1533-12-09
791IDL 1232 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
792IDL 1329 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1535-07-12, postscript 1535-07-13
793IDL 1422 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1536-03-04
794IDL 1464 [Ioannes DANTISCUS] do [MikoƂaj GRABIA?], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
795IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
796IDL 1577 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 153[7]-02-02
797IDL 1742 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Graudenz (Grudziądz), 1537-10-05
798IDL 1757 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1537-[12]-01
799IDL 2000 [Ioannes DANTISCUS] do [Bona Sforza], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-11-26
800IDL 2064 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Wartenburg (Barczewo), 1539-01-27
801IDL 2144 [Ioannes DANTISCUS] do [PaweƂ PƁOTOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-05-06
802IDL 2338 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1540-09-03
803IDL 2361 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-11-29
804IDL 2369 Ioannes DANTISCUS do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-15
805IDL 2370 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-19
806IDL 2406 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-03-26
807IDL 2484 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-08-23
808IDL 2510 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-11-05
809IDL 2606 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1542-12-04
810IDL 2623 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-01-29
811IDL 2628 [Ioannes DANTISCUS] do [StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS)], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-01-29
812IDL 2673 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Sandomierz, 1543-10-27
813IDL 2704 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, PiotrkĂłw, 1544-02-14
814IDL 2792 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
815IDL 3055 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann HOFFMAN?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-03-01
816IDL 3057 Ioannes DANTISCUS do Graudenz Town Council, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-03-04
817IDL 3082 Ioannes DANTISCUS & Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI), s.l., [1547-04-06 — 1547-04-26]
818IDL 3095 [Ioannes DANTISCUS] do Fabian von ZEHMEN (CEMA), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-05-30
819IDL 3133 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-20
820IDL 3134 [Ioannes DANTISCUS] do Achatius von ZEHMEN (CEMA), [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1547-06-20
821IDL 3137 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-06-21
822IDL 3162 Ioannes DANTISCUS do Nikolaus FRIEDWALD, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-07-16
823IDL 3189 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, s.l., 1547-08-11
824IDL 3229 Ioannes DANTISCUS do Cracow Town Council, Wormditt (Orneta), 1547-10-12
825IDL 3235 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Schmolainen (Smolajny), 1547-10-23
826IDL 3236 [Ioannes DANTISCUS] do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-26
827IDL 3237 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-25
828IDL 3238 [Ioannes DANTISCUS] do [StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS)], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-26
829IDL 3241 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-31
830IDL 3243 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, s.l., [1547-10-31 or shortly after]
831IDL 3254 [Ioannes DANTISCUS] do Christoph von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-10
832IDL 3256 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA)?, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-11
833IDL 3279 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-09
834IDL 3299 [Ioannes DANTISCUS] & [part of the Royal Prussia' Council] do Sigismund I Jagiellon, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-12-21
835IDL 3326 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
836IDL 3330 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-18
837IDL 3397 Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
838IDL 3400 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-03
839IDL 3404 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-07-05
840IDL 3670 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-06-11
841IDL 3865 [Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-03-03
842IDL 3896 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-04-23
843IDL 4026 Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI), Elbing (Elbląg), 1545-01-26
844IDL 4030 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-21
845IDL 4040 Ioannes DANTISCUS do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-03-04
846IDL 4045 Ioannes DANTISCUS do [Georg von Hohenzollern der Fromme?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1545-08-01
847IDL 4107 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-05-28
848IDL 4135 Ioannes DANTISCUS do [Johann LOHMÜLLER?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-12-30
849IDL 4137 Ioannes DANTISCUS do [Elbing Town Council?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-09-15
850IDL 4139 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council & GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-09-01
851IDL 5685 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-06-24
852IDL 7063 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, s.l., [1539-05-25, postscripts 1539-05-26 and 1539-05-27]
853IDL   35 [Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU)] do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1531-08]
854IDL   67 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund II Augustus Jagiellon], s.l., [before 1546-05-02]
855IDL  686 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-09-20
856IDL  744 [Mauritius FERBER] do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1532-02-03
857IDL  897 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1533-02-22
858IDL  968 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1533-07-02
859IDL 1071 Ioannes DANTISCUS do [Kulm (CheƂmno) Chapter], Löbau (Lubawa), 1534-01-02
860IDL 1082 Ioannes DANTISCUS do [Andrzej KRZYCKI (CRICIUS)], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
861IDL 1085 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr TOMICKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
862IDL 1087 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
863IDL 1088 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr GAMRAT], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
864IDL 1096 [Ioannes DANTISCUS] do [Maciej DRZEWICKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
865IDL 1142 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1534-04-11
866IDL 1149 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Gniezno, 1534-04-18
867IDL 1163 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Löbau (Lubawa), 1534-05-22
868IDL 1198 [Ioannes DANTISCUS] do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), [shortly after 1534-07-11]
869IDL 1208 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1534-08-04, postscript 1534-08-05
870IDL 1217 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1534-08-19
871IDL 1232 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
872IDL 1249 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1534-12-18
873IDL 1256 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Kielce, 1535-01-01
874IDL 1298 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1535-04-19
875IDL 1320 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Althausen (StarogrĂłd), 1535-06-19
876IDL 1324 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Kielce, 1535-06-30
877IDL 1329 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1535-07-12, postscript 1535-07-13
878IDL 1355 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1535-09-04
879IDL 1422 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1536-03-04
880IDL 1433 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-04-04
881IDL 1436 [Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza, Löbau (Lubawa), 1536-04-07
882IDL 1443 Jan KOƚCIELECKI do Ioannes DANTISCUS, Bydgoszcz, 1536-04-28
883IDL 1459 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1536-05-30
884IDL 1462 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1536-05-31
885IDL 1464 [Ioannes DANTISCUS] do [MikoƂaj GRABIA?], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
886IDL 1465 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
887IDL 1474 Ioannes DANTISCUS do [PaweƂ PƁOTOWSKI], Löbau (Lubawa), 1536-06-04
888IDL 1483 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1536-06-13
889IDL 1499 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1536-07-08
890IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
891IDL 1548 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-10-20
892IDL 1551 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Sandomierz, 1536-11-07
893IDL 1553 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1536-11-21
894IDL 1558 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Thorn (ToruƄ), 1536-11-26
895IDL 1575 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1537-01-22
896IDL 1577 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 153[7]-02-02
897IDL 1602 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
898IDL 1608 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-03-28
899IDL 1742 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEƃSKI], Graudenz (Grudziądz), 1537-10-05
900IDL 1757 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Löbau (Lubawa), 1537-[12]-01
901IDL 1762 Ioannes DANTISCUS do [Tiedemann GIESE], Löbau (Lubawa), 1537-11-03
902IDL 1799 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Löbau (Lubawa), 1537-11-24
903IDL 1904 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-08-14
904IDL 1905 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-08-16
905IDL 1919 PaweƂ DUNIN-WOLSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-09-14
906IDL 1921 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-09-14
907IDL 1962 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-11-01
908IDL 1995 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-11-22
909IDL 1999 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-11-25
910IDL 2000 [Ioannes DANTISCUS] do [Bona Sforza], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-11-26
911IDL 2001 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1538-11-26
912IDL 2064 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Wartenburg (Barczewo), 1539-01-27
913IDL 2082 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-03-01
914IDL 2106 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-03-12
915IDL 2109 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-03-15
916IDL 2135 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-04-20
917IDL 2136 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-04-25
918IDL 2144 [Ioannes DANTISCUS] do [PaweƂ PƁOTOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-05-06
919IDL 2161 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-06-06, postscript 1539-06-09
920IDL 2163 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-06-13
921IDL 2172 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-07-04
922IDL 2193 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-07-16
923IDL 2194 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-07-18
924IDL 2236 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-10-11
925IDL 2338 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1540-09-03
926IDL 2361 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1540-11-29
927IDL 2369 Ioannes DANTISCUS do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-15
928IDL 2370 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-19
929IDL 2372 [Ioannes DANTISCUS] do UNKNOWN [a Bishop at the Polish Royal Court], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-17
930IDL 2386 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-02-12
931IDL 2405 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-03-25
932IDL 2406 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-03-26
933IDL 2427 Ioannes DANTISCUS do [Sigmund von HERBERSTEIN], Braunsberg (Braniewo), 1541-05-26
934IDL 2462 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 15[41]-07-18
935IDL 2484 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-08-23
936IDL 2510 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-11-05
937IDL 2542 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1542-02-18
938IDL 2606 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1542-12-04
939IDL 2617 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1543-01-19
940IDL 2621 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1543-01-28, postscript 1543-01-31
941IDL 2623 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-01-29
942IDL 2628 [Ioannes DANTISCUS] do [StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS)], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-01-29
943IDL 2673 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Sandomierz, 1543-10-27
944IDL 2704 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, PiotrkĂłw, 1544-02-14
945IDL 2708 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, PiotrkĂłw, 1544-03-05
946IDL 2789 Jan SOKOƁOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Graudenz (Grudziądz), 1545-02-01
947IDL 2792 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
948IDL 2978 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-06-19
949IDL 3032 Andrzej ZEBRZYDOWSKI do Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE, [WƂocƂawek], 1547-01-13
950IDL 3064 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), s.l., 1547-03-18
951IDL 3065 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], s.l., 1547-03-18
952IDL 3082 Ioannes DANTISCUS & Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI), s.l., [1547-04-06 — 1547-04-26]
953IDL 3158 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Dietrichswalde (GietrzwaƂd), 1547-07-12
954IDL 3201 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-08-29
955IDL 3237 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-25
956IDL 3238 [Ioannes DANTISCUS] do [StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS)], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-26
957IDL 3241 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-10-31
958IDL 3243 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, s.l., [1547-10-31 or shortly after]
959IDL 3254 [Ioannes DANTISCUS] do Christoph von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-10
960IDL 3261 [Ioannes DANTISCUS] do Maciej KALECKI of Mąkolin, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-11-03
961IDL 3266 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Wormditt (Orneta), 1547-11-24
962IDL 3297 [Ioannes DANTISCUS] do Piotr ZBOROWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1547-12-20
963IDL 3299 [Ioannes DANTISCUS] & [part of the Royal Prussia' Council] do Sigismund I Jagiellon, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], 1547-12-21
964IDL 3322 [Ioannes DANTISCUS] do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 154[8]-01-17
965IDL 3326 [Ioannes DANTISCUS] do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1548-01-17
966IDL 3347 Adrianus, abbot of Cistercian monastery in Oliwa & Jodok KRON do Ioannes DANTISCUS, Pelplin, 1548-03-04
967IDL 3602 Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1537-02-07
968IDL 3650 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, s.l., 1538-05-16
969IDL 3670 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-06-11
970IDL 3673 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-07-11
971IDL 3865 [Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-03-03
972IDL 3878 [Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-08-01
973IDL 3885 Ioannes [DANTISCUS] do [PaweƂ PƁOTOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-08-20
974IDL 3896 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1542-04-23
975IDL 4082 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-03-28
976IDL 4761 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-05-24
977IDL 4765 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-12-13
978IDL 4777 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-06-11
979IDL 4781 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-09-09
980IDL 4782 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-09-12
981IDL 4784 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1543-02-26
982IDL 5382 Ioannes DANTISCUS do [Piotr GAMRAT and mutatis mutandis to Ɓukasz GÓRKA, Jan Amor TARNOWSKI, Piotr KMITA SobieƄski, Andrzej GÓRKA], s.l., [1542-03-05 — 1542-03-17]
983IDL 5684 Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Schoneck (Skarszewy), 1539-06-13
984IDL 5685 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1539-06-24
985IDL 5697 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-07-05
986IDL 5709 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Wielowieƛ, 1543-12-12
987IDL 5726 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-17
988IDL 5731 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, PiotrkĂłw, 1547-07-20
989IDL 6348 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Brest-Litovsk, 1544-08-17
990IDL 6876 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-06-20
991IDL 7063 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, s.l., [1539-05-25, postscripts 1539-05-26 and 1539-05-27]
1 IDT  500 record of Provincial Diet of Royal Prussia    Marienburg (Malbork)    1534-05-08 — 1534-05-16
2 IDT  501 record of Provincial Diet of Royal Prussia    Graudenz (Grudziądz)    1533-01-01 — 1533-01-05
3 IDT  103 Mandate issued by Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE & Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI) & Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & Jerzy KONOPACKI (von KONOPAT) sr & MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN) dla StanisƂaw KOSTKA & MikoƂaj SZCZAWIƃSKI     s.l.    [1539-07-31 or shortly after]
4 IDT  503 record of Provincial Diet of Royal Prussia    Graudenz (Grudziądz)    1533-09-29 — 1533-10-05
5 IDT  506 record of Provincial Diet of Royal Prussia    Elbing (Elbląg)    1535-10-18 — 1535-10-24
6 IDT  641 Sigismund I Jagiellon do GdaƄsk Town Council    PoznaƄ (Posen)    1513-03-05
7 IDT   61 Instruction given by Ioannes DANTISCUS to Martin ALLEXWANGEN, envoy to Elbing town council        
8 IDT  670 Royal Prussia's Council do Sigismund I Jagiellon    Löbau (Lubawa)    1539-06-14
9 IDT  671 Royal Prussia's Council do Sigismund I Jagiellon    Löbau (Lubawa)    1539-06-14
10 IDT  672 record of Provincial Diet of Royal Prussia    Marienburg (Malbork)    1536-05-08 — 1536-08-13
11 IDT  687 Tiedemann GIESE do Sigismund I Jagiellon        ca. 1539-03-04
12 IDT   97 Mandate issued by Ioannes DANTISCUS & MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN) dla Jan POLASZKOWSKI    Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)    1545-03-27
13 IDT   99 Mandate issued by Ioannes DANTISCUS & MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN) dla Johann von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI)    Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)    1545-03-27
14 IDT   61 Instruction given by Ioannes DANTISCUS to Martin ALLEXWANGEN, envoy to Elbing town council        
15 IDT   97 Mandate issued by Ioannes DANTISCUS & MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN) dla Jan POLASZKOWSKI    Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)    1545-03-27
16 IDT  103 Mandate issued by Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE & Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI) & Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & Jerzy KONOPACKI (von KONOPAT) sr & MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN) dla StanisƂaw KOSTKA & MikoƂaj SZCZAWIƃSKI     s.l.    [1539-07-31 or shortly after]
17 IDT  641 Sigismund I Jagiellon do GdaƄsk Town Council    PoznaƄ (Posen)    1513-03-05
18 IDT   61 Instruction given by Ioannes DANTISCUS to Martin ALLEXWANGEN, envoy to Elbing town council        
19 IDT   97 Mandate issued by Ioannes DANTISCUS & MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN) dla Jan POLASZKOWSKI    Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)    1545-03-27
20 IDT  103 Mandate issued by Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE & Johann von LUSIAN (LUZJAƃSKI) & Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) & Jerzy KONOPACKI (von KONOPAT) sr & MikoƂaj DZIAƁYƃSKI (von DZIALIN) dla StanisƂaw KOSTKA & MikoƂaj SZCZAWIƃSKI     s.l.    [1539-07-31 or shortly after]
21 IDT  641 Sigismund I Jagiellon do GdaƄsk Town Council    PoznaƄ (Posen)    1513-03-05