Liczba odwiedzin: 6793
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #101
Hans BRASK

Hans Brask (*1464 – †1538), 1513-1538 Bishop of Linköping, follower and advisor to King of Sweden Gustav Vasa; since 1527 in exile in Poland

Osoby związane z Hans BRASK

Znaleziono: 1


Petrus BRASK ; nephew of Hans Brask bishop of Linköping; studied in Uppsala where he became a baccalaureus before 1510, during the winter term 1510-1511 he earned at Rostock a master's degree. Later, in 1514, he was at the Leipzig University, and in 1517 he graduated in Wittenberg

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Hans BRASK

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 5

zachowanych: 5 + zaginionych: 0

1IDL 1307 Hans BRASK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1535-05-24
2IDL 1330 Hans BRASK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1535-07-15
3IDL 1457 Hans BRASK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-29
4IDL 1550 Ioannes MAGNUS, Hans BRASK & Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-11-02
5IDL 1677 Hans BRASK do [Ioannes DANTISCUS?], Tyniec, 1537-07-22

Teksty ze wzmianką o Hans BRASK

1IDL 1307 Hans BRASK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1535-05-24
2IDL 1330 Hans BRASK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1535-07-15
3IDL 2533 Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Rostock, 1542-02-03
4IDL 1841 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-03-22
5IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
6IDL 4748 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1538-03-20
7IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
8IDL 1550 Ioannes MAGNUS, Hans BRASK & Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-11-02
9IDL 1457 Hans BRASK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-29
10IDL 1469 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-06-02
11IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
12IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
13IDL 1307 Hans BRASK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1535-05-24
14IDL 1330 Hans BRASK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1535-07-15
15IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
16IDL 1457 Hans BRASK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-29
17IDL 1469 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-06-02
18IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
19IDL 1550 Ioannes MAGNUS, Hans BRASK & Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-11-02
20IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
21IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
22IDL 1841 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-03-22
23IDL 2533 Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Rostock, 1542-02-03
24IDL 1307 Hans BRASK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1535-05-24
25IDL 1330 Hans BRASK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1535-07-15
26IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
27IDL 1457 Hans BRASK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-29
28IDL 1469 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-06-02
29IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
30IDL 1550 Ioannes MAGNUS, Hans BRASK & Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-11-02
31IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
32IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
33IDL 1841 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-03-22
34IDL 2533 Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Rostock, 1542-02-03
35IDL 1457 Hans BRASK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-29
36IDL 1457 Hans BRASK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-29
37IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
38IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
39IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
40IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
41IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
42IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
43IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
44IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
45IDL 1307 Hans BRASK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1535-05-24
46IDL 1330 Hans BRASK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1535-07-15
47IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
48IDL 1457 Hans BRASK do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-29
49IDL 1469 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-06-02
50IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
51IDL 1550 Ioannes MAGNUS, Hans BRASK & Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-11-02
52IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
53IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
54IDL 1841 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-03-22
55IDL 2533 Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Rostock, 1542-02-03
56IDL 4748 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1538-03-20