Liczba odwiedzin: 1909
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #1079
Wolfgang BOLCZ

Wolfgang Bolcz, citizen of Thorn

Teksty ze wzmianką o Wolfgang BOLCZ

1IDL 1410 Ioannes DANTISCUS do [Thomas of Bydgoszcz?], Löbau (Lubawa), 1536-01-31
2IDL   92 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN], s.l., [1536-03-10 — 1536-03-15]
3IDL   92 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN], s.l., [1536-03-10 — 1536-03-15]
4IDL 1410 Ioannes DANTISCUS do [Thomas of Bydgoszcz?], Löbau (Lubawa), 1536-01-31
5IDL   92 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN], s.l., [1536-03-10 — 1536-03-15]
6IDL 1410 Ioannes DANTISCUS do [Thomas of Bydgoszcz?], Löbau (Lubawa), 1536-01-31
7IDL   92 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN], s.l., [1536-03-10 — 1536-03-15]
8IDL   92 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN], s.l., [1536-03-10 — 1536-03-15]
9IDL 1410 Ioannes DANTISCUS do [Thomas of Bydgoszcz?], Löbau (Lubawa), 1536-01-31