Liczba odwiedzin: 1020
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #1145
Fabian WOLSKI

Fabian WOLSKI

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Fabian WOLSKI

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL 6358 Hans LOCK, Michał ŻELISŁAWSKI & Fabian WOLSKI do [Ioannes DANTISCUS?], Marienburg (Malbork), 1541-07-19

Teksty ze wzmianką o Fabian WOLSKI

1IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
2IDL 1465 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
3IDL 1575 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1537-01-22
4IDL 1579 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1537-02-11
5IDL 1586 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1537-03-10
6IDL 1465 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
7IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
8IDL 1575 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1537-01-22
9IDL 1579 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1537-02-11
10IDL 1586 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1537-03-10
11IDL 1465 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
12IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
13IDL 1575 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1537-01-22
14IDL 1579 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1537-02-11
15IDL 1586 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1537-03-10
16IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
17IDL 1579 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1537-02-11
18IDL 1586 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1537-03-10
19IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
20IDL 1579 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1537-02-11
21IDL 1586 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1537-03-10
22IDL 1465 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
23IDL 1512 [Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-17
24IDL 1575 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1537-01-22
25IDL 1579 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Cracow, 1537-02-11
26IDL 1586 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1537-03-10