Liczba odwiedzin: 20609
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #1246
Johann der Beständige

Johann der Beständige (*1468 – †1532), 1525-1532 Prince-Elector of Saxony

Teksty ze wzmianką o Johann der Beständige

1IDL  405 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1528-05-06
2IDL  406 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1528-05-21
3IDL  518 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Augsburg, 1530-07-30
4IDL  447 Johann LEHMANN do Ioannes DANTISCUS, Wittenberg, [1536-05-16]
5IDL  552 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Augsburg, 1530-09-20
6IDL  492 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Innsbruck, 1530-05-09
7IDL  405 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1528-05-06
8IDL  406 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1528-05-21
9IDL  447 Johann LEHMANN do Ioannes DANTISCUS, Wittenberg, [1536-05-16]
10IDL  492 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Innsbruck, 1530-05-09
11IDL  518 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Augsburg, 1530-07-30
12IDL  552 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Augsburg, 1530-09-20
13IDL  405 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1528-05-06
14IDL  406 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1528-05-21
15IDL  447 Johann LEHMANN do Ioannes DANTISCUS, Wittenberg, [1536-05-16]
16IDL  492 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Innsbruck, 1530-05-09
17IDL  518 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Augsburg, 1530-07-30
18IDL  552 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Augsburg, 1530-09-20
19IDL  406 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1528-05-21
20IDL  406 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1528-05-21
21IDL  406 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1528-05-21
22IDL  406 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1528-05-21
23IDL  405 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1528-05-06
24IDL  406 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1528-05-21
25IDL  447 Johann LEHMANN do Ioannes DANTISCUS, Wittenberg, [1536-05-16]
26IDL  492 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Innsbruck, 1530-05-09
27IDL  518 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Augsburg, 1530-07-30
28IDL  552 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Augsburg, 1530-09-20