Liczba odwiedzin: 17913
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #132
Ioannes MAGNUS

Ioannes Magnus (Ioannes Store, Jöns Månsson, Ioannes Magni) (*1488 – †1544), 1523-1544 archbishop of Uppsala; 1531 exiled by Protestants

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Ioannes MAGNUS

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 15

zachowanych: 13 + zaginionych: 2

1IDL 1328 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1535-07-09
2IDL 1434 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-04-05
3IDL 1441 [Ioannes DANTISCUS] do [Ioannes MAGNUS], Althausen (Starogród), 1536-04-23
4IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
5IDL 1454 [Ioannes DANTISCUS] do [Ioannes MAGNUS], Löbau (Lubawa), 1536-05-26
6IDL 1469 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-06-02
7IDL 1550 Ioannes MAGNUS, Hans BRASK & Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-11-02
8IDL 1831 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1538-01-28
9IDL 1865 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Vicenza, 1538-05-30
10IDL 2020 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1538-12-20
11IDL 7234     Ioannes DANTISCUS do Ioannes MAGNUS, ca. 1539-04-21 List zaginiony
12IDL 2191 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1539-07-13
13IDL 2387 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1541-02-14
14IDL 6983     Ioannes DANTISCUS do Ioannes MAGNUS, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-26 List zaginiony
15IDL 2491 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1541-09-03

Wiersze związane z Ioannes MAGNUS

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1 IDP  169 [De haeresi]     1534-04-23         Quandoquidem, volumus saltem si vera fateri,  

Teksty ze wzmianką o Ioannes MAGNUS

1IDL 1311 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1535-06-09
2IDL 4014 Ioannes DANTISCUS do [Mathias PLATEN], Althausen (Starogród), 1536-04-23
3IDL 2020 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1538-12-20
4IDL 1426 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1536-03-06
5IDL 1831 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1538-01-28
6IDL 5639 Dietrich von RHEDEN do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1538-11-23
7IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
8IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
9IDL 1550 Ioannes MAGNUS, Hans BRASK & Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-11-02
10IDL 1865 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Vicenza, 1538-05-30
11IDL 1469 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-06-02
12IDL 3676 Dietrich von RHEDEN do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1538-01-28
13IDL 2387 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1541-02-14
14IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
15IDL 2191 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1539-07-13
16IDL 2991 Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1546-08-21
17IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
18IDL 1311 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1535-06-09
19IDL 1426 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1536-03-06
20IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
21IDL 1469 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-06-02
22IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
23IDL 1550 Ioannes MAGNUS, Hans BRASK & Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-11-02
24IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
25IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
26IDL 1831 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1538-01-28
27IDL 1865 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Vicenza, 1538-05-30
28IDL 2020 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1538-12-20
29IDL 2191 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1539-07-13
30IDL 2387 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1541-02-14
31IDL 4014 Ioannes DANTISCUS do [Mathias PLATEN], Althausen (Starogród), 1536-04-23
32IDL 1311 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1535-06-09
33IDL 1426 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1536-03-06
34IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
35IDL 1469 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-06-02
36IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
37IDL 1550 Ioannes MAGNUS, Hans BRASK & Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-11-02
38IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
39IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
40IDL 1831 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1538-01-28
41IDL 1865 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Vicenza, 1538-05-30
42IDL 2020 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1538-12-20
43IDL 2191 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1539-07-13
44IDL 2387 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1541-02-14
45IDL 4014 Ioannes DANTISCUS do [Mathias PLATEN], Althausen (Starogród), 1536-04-23
46IDL 4014 Ioannes DANTISCUS do [Mathias PLATEN], Althausen (Starogród), 1536-04-23
47IDL 4014 Ioannes DANTISCUS do [Mathias PLATEN], Althausen (Starogród), 1536-04-23
48IDL 1311 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1535-06-09
49IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
50IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
51IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
52IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
53IDL 4014 Ioannes DANTISCUS do [Mathias PLATEN], Althausen (Starogród), 1536-04-23
54IDL 1311 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1535-06-09
55IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
56IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
57IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
58IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
59IDL 4014 Ioannes DANTISCUS do [Mathias PLATEN], Althausen (Starogród), 1536-04-23
60IDL 1311 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1535-06-09
61IDL 1426 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1536-03-06
62IDL 1450 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-05-10
63IDL 1469 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-06-02
64IDL 1545 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1536-09-29
65IDL 1550 Ioannes MAGNUS, Hans BRASK & Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1536-11-02
66IDL 1591 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
67IDL 1594 [Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16
68IDL 1831 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1538-01-28
69IDL 1865 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Vicenza, 1538-05-30
70IDL 2020 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1538-12-20
71IDL 2191 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1539-07-13
72IDL 2991 Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1546-08-21
73IDL 3676 Dietrich von RHEDEN do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1538-01-28