Liczba odwiedzin: 7138
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #142
Martinus NIBSCHITZ

Martinus Nibschitz (†after 1545), a nephew of Nikolaus Nibschitz; in 1534 secretary of Dantiscus; in 1537 stayed in Bologna; in 1540 probably accompanied chancellor Tomasz Sobocki on his mission to Constantinople

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Martinus NIBSCHITZ

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 9

zachowanych: 9 + zaginionych: 0

1IDL 1271 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-01-30
2IDL 2895 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1536-01-02
3IDL 1418 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1536-02-21
4IDL 1451 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1536-05-13
5IDL 1574 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1537-01-21
6IDL 1583 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1537-03-05
7IDL 4488 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1537-07-23
8IDL 2327 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Poznań (Posen), 1540-08-01
9IDL 2796 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Neisse (Nysa), 1545-02-20

Teksty związane z Martinus NIBSCHITZ

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1 IDT  574 [Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC)?]    [Bologna?]    [1537]-08-19

Teksty ze wzmianką o Martinus NIBSCHITZ

1IDL 5407 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1534-08-20
2IDL 2327 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Poznań (Posen), 1540-08-01
3IDL 1451 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1536-05-13
4IDL 4160 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg?] von HÖFEN, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-12-13
5IDL 2263 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1540-01-05
6IDL 1271 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-01-30
7IDL 4488 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1537-07-23
8IDL 1271 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-01-30
9IDL 1451 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1536-05-13
10IDL 2263 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1540-01-05
11IDL 4160 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg?] von HÖFEN, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-12-13
12IDL 4488 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1537-07-23
13IDL 5407 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1534-08-20
14IDL 1271 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-01-30
15IDL 1451 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1536-05-13
16IDL 2263 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1540-01-05
17IDL 4160 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg?] von HÖFEN, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-12-13
18IDL 4488 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1537-07-23
19IDL 5407 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1534-08-20
20IDL 1271 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-01-30
21IDL 1451 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1536-05-13
22IDL 4488 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1537-07-23
23IDL 1271 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-01-30
24IDL 1451 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1536-05-13
25IDL 4488 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1537-07-23
26IDL 4160 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg?] von HÖFEN, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-12-13
27IDL 4160 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg?] von HÖFEN, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-12-13
28IDL 2263 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1540-01-05
29IDL 2327 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Poznań (Posen), 1540-08-01
30IDL 2263 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1540-01-05
31IDL 2327 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Poznań (Posen), 1540-08-01
32IDL 1271 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-01-30
33IDL 1451 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1536-05-13
34IDL 2263 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1540-01-05
35IDL 2327 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Poznań (Posen), 1540-08-01
36IDL 4488 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1537-07-23