Liczba odwiedzin: 788
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #1487
Felix von ALLEN

Felix von Allen (Felix von Alden, Feliks Mełdzyński, Felix Stang, Felix von Malden) (†ca. 1576), 1545-1551(?) Vice-Voivode of Kulm; 1551 - alderman of Kulm; 1551-1575 Sword-Bearer of Kulm

Teksty ze wzmianką o Felix von ALLEN

1IDL 4008 Ioannes DANTISCUS do [Wolfgang (Wolf) HALLER von Hallerstein?], Löbau (Lubawa), 1537-03-[10] — 1537-03-[16]
2IDL 1909 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Wormditt (Orneta), 1538-08-28
3IDL 5412 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1534-12-22
4IDL 1317 Mikołaj GRABIA do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-06-14
5IDL 5722 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-06-13
6IDL 1936 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-10-07
7IDL 1939 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-10-10
8IDL 1160 [Ioannes DANTISCUS] do Nicolas PERRENOT de Granvelle, Löbau (Lubawa), 1534-05-05
9IDL 1161 [Ioannes DANTISCUS] do Mathias HELD, Löbau (Lubawa), 1534-05-05
10IDL 1162 Ioannes DANTISCUS do Hendrik III of Nassau-Breda, Löbau (Lubawa), 1534-05-05
11IDL 4765 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-12-13
12IDL 5466 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Ploweise, 1535-01-05
13IDL 5185 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Cracow, 1537-01-22
14IDL 5388 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1532-10-29
15IDL 5391 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1533-04-12
16IDL 2792 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
17IDL 1160 [Ioannes DANTISCUS] do Nicolas PERRENOT de Granvelle, Löbau (Lubawa), 1534-05-05
18IDL 1161 [Ioannes DANTISCUS] do Mathias HELD, Löbau (Lubawa), 1534-05-05
19IDL 1162 Ioannes DANTISCUS do Hendrik III of Nassau-Breda, Löbau (Lubawa), 1534-05-05
20IDL 1317 Mikołaj GRABIA do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-06-14
21IDL 1909 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Wormditt (Orneta), 1538-08-28
22IDL 1936 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-10-07
23IDL 2792 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
24IDL 4008 Ioannes DANTISCUS do [Wolfgang (Wolf) HALLER von Hallerstein?], Löbau (Lubawa), 1537-03-[10] — 1537-03-[16]
25IDL 5185 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Cracow, 1537-01-22
26IDL 5388 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1532-10-29
27IDL 5391 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1533-04-12
28IDL 5412 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1534-12-22
29IDL 5466 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Ploweise, 1535-01-05
30IDL 1160 [Ioannes DANTISCUS] do Nicolas PERRENOT de Granvelle, Löbau (Lubawa), 1534-05-05
31IDL 1161 [Ioannes DANTISCUS] do Mathias HELD, Löbau (Lubawa), 1534-05-05
32IDL 1162 Ioannes DANTISCUS do Hendrik III of Nassau-Breda, Löbau (Lubawa), 1534-05-05
33IDL 1317 Mikołaj GRABIA do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-06-14
34IDL 1909 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Wormditt (Orneta), 1538-08-28
35IDL 1936 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-10-07
36IDL 2792 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
37IDL 4008 Ioannes DANTISCUS do [Wolfgang (Wolf) HALLER von Hallerstein?], Löbau (Lubawa), 1537-03-[10] — 1537-03-[16]
38IDL 5185 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Cracow, 1537-01-22
39IDL 5388 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1532-10-29
40IDL 5391 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1533-04-12
41IDL 5412 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1534-12-22
42IDL 5466 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Ploweise, 1535-01-05
43IDL 1220 Nicolas PERRENOT de Granvelle do Ioannes DANTISCUS, Palencia, 1534-08-21
44IDL 1162 Ioannes DANTISCUS do Hendrik III of Nassau-Breda, Löbau (Lubawa), 1534-05-05
45IDL 4008 Ioannes DANTISCUS do [Wolfgang (Wolf) HALLER von Hallerstein?], Löbau (Lubawa), 1537-03-[10] — 1537-03-[16]
46IDL 4008 Ioannes DANTISCUS do [Wolfgang (Wolf) HALLER von Hallerstein?], Löbau (Lubawa), 1537-03-[10] — 1537-03-[16]
47IDL 1317 Mikołaj GRABIA do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-06-14
48IDL 2792 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
49IDL 1317 Mikołaj GRABIA do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-06-14
50IDL 2792 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
51IDL 1160 [Ioannes DANTISCUS] do Nicolas PERRENOT de Granvelle, Löbau (Lubawa), 1534-05-05
52IDL 1161 [Ioannes DANTISCUS] do Mathias HELD, Löbau (Lubawa), 1534-05-05
53IDL 1317 Mikołaj GRABIA do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1535-06-14
54IDL 1909 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Wormditt (Orneta), 1538-08-28
55IDL 1936 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-10-07
56IDL 1939 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-10-10
57IDL 2792 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
58IDL 4765 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-12-13
59IDL 5722 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-06-13