Liczba odwiedzin: 2011
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #1505
Peter FALK

Peter FALK (*ca. 1468 – †1519)

Teksty ze wzmianką o Peter FALK

1IDL 4907 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Cracow, 1521-10-01
2IDL 5148 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Freiburg, 1518-12-17
3IDL 4907 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Cracow, 1521-10-01
4IDL 5148 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Freiburg, 1518-12-17
5IDL 4907 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Cracow, 1521-10-01
6IDL 5148 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Freiburg, 1518-12-17