Liczba odwiedzin: 20644
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #178
Guido PETRI Anderlechtensis

Guido Petri Anderlechtensis, servant of Ioannes Dantiscus; in 1532 he was serving his sentence in a prison in Placentia, and asked Dantiscus and Cornelius de Schepper to intercede and obtain for him forgiveness for his crime

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Guido PETRI Anderlechtensis

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL  811 Guido PETRI Anderlechtensis do Ioannes DANTISCUS, [Venice], 1532-08-01

Teksty ze wzmianką o Guido PETRI Anderlechtensis

1IDL  303 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1526-09-15
2IDL  811 Guido PETRI Anderlechtensis do Ioannes DANTISCUS, [Venice], 1532-08-01
3IDL 5753 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Toledo], [1528-12-14 or 1528-12-15]
4IDL  303 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1526-09-15
5IDL  811 Guido PETRI Anderlechtensis do Ioannes DANTISCUS, [Venice], 1532-08-01
6IDL 5753 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Toledo], [1528-12-14 or 1528-12-15]
7IDL  303 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1526-09-15
8IDL  811 Guido PETRI Anderlechtensis do Ioannes DANTISCUS, [Venice], 1532-08-01
9IDL 5753 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Toledo], [1528-12-14 or 1528-12-15]
10IDL  303 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1526-09-15
11IDL  811 Guido PETRI Anderlechtensis do Ioannes DANTISCUS, [Venice], 1532-08-01
12IDL  303 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1526-09-15
13IDL  811 Guido PETRI Anderlechtensis do Ioannes DANTISCUS, [Venice], 1532-08-01
14IDL  303 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1526-09-15
15IDL  303 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1526-09-15
16IDL  303 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1526-09-15
17IDL  811 Guido PETRI Anderlechtensis do Ioannes DANTISCUS, [Venice], 1532-08-01